Štúrova 2, 812 85 Bratislava
    02/208 37 505, 595 32 505 
   podateľňa: GPSR@genpro.gov.sk    
   e-podateľňa:
   http://podatelna.gov.sk

   protikorupčné linky:

    02/208 37 444

   korupcia@genpro.gov.skaktívny odkaz na Justičnú akadémiu

aktívny odkaz na Jednotný automatizovaný systém právnych informácií

Európska jednotka pre súdnu spoluprácu (EUROJUST)aktívny odkaz na portál e-Justiceaktívny odkaz na Radu Európy

aktívny odkaz na stránku Zodpovedne.sk - o rizikách internetovej a mobilnej komunikácie

aktívny odkaz na Euro Iinfo - všetko o členstve v Európskej únii

upozornenie prokurátora

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky na základe podnetu Občianskeho združenia Malé Karpaty podala upozornenie prokurátora Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, na účel odstránenia porušenia zákona v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „Diaľnica D4, úsek Ivanka, sever – Záhorská Bystrica “.

 

V upozornení požaduje pozastaviť posudzovanie navrhovanej činnosti v danej veci a pokračovať v ňom po ukončení posudzovania návrhu a schválení príslušného strategického dokumentu, v ktorom bude tento diaľničný úsek zaradený do diaľničnej siete Slovenskej republiky.