Štúrova 2, 812 85 Bratislava
    02/208 37 505, 595 32 505 
   podateľňa: GPSR@genpro.gov.sk    
   e-podateľňa:
   http://podatelna.gov.sk

   protikorupčné linky:

    02/208 37 444

   korupcia@genpro.gov.sk

 

  linka pre týrané ženy a deti:

   0800 300 700

  tyranie@genpro.gov.sk 

Operačný program informatizácia spoločnosti

aktívny odkaz na Justičnú akadémiu

aktívny odkaz na Jednotný automatizovaný systém právnych informácií

aktívny odkaz na Európsku jednotku pre súdnu spoluprácu (EUROJUST)

aktívny odkaz na Európsku justičnú sieť

aktívny odkaz na portál e-Justice

OLAF

aktívny odkaz na Radu Európy

aktívny odkaz na stránku Zodpovedne.sk - o rizikách internetovej a mobilnej komunikácie

aktívny odkaz na Euro Iinfo - všetko o členstve v Európskej únii

Okresná prokuratúra v Prešove

 

Okresná prokuratúra Prešov

Masarykova 16

080 97 Prešov

 051/283 62 11

fax: 051/772 47 58

e-mail: podatelna.oppo@genpro.gov.sk

podateľňa - úradné hodiny

preberanie písomností

register trestov v režime na počkanie

 

príjem žiadostí

výdaj

pondelok

7.30 - 15.30

pondelok

7.30 - 14.00

do 15.30

utorok

7.30 - 15.30

utorok

7.30 - 14.00

do 15.30

streda

7.30 - 15.30

streda

7.30 - 14.00

do 15.30

štvrtok

7.30 - 15.30

štvrtok

7.30 - 14.00

do 15.30

piatok

7.30 - 15.30

piatok

7.30 - 14.00

do 15.30

 

vedúci pracovníci

poverený výkonom funkcie okresného prokurátora JUDr. Michal Glevaňák 

051/772 22 40

poverený výkonom funkcie námestníka okresného prokurátora Mgr. Michal Petrík

051/772 22 40

námestník okresného prokurátora JUDr. Peter Dzadík, PhD. 051/772 53 26