Štúrova 2, 812 85 Bratislava
    02/208 37 505, 595 32 505 
   podateľňa: GPSR@genpro.gov.sk    
   e-podateľňa:
   http://podatelna.gov.sk

   protikorupčné linky:

    02/208 37 444

   korupcia@genpro.gov.skaktívny odkaz na Justičnú akadémiu

aktívny odkaz na Jednotný automatizovaný systém právnych informácií

Európska jednotka pre súdnu spoluprácu (EUROJUST)aktívny odkaz na portál e-Justiceaktívny odkaz na Radu Európy

aktívny odkaz na stránku Zodpovedne.sk - o rizikách internetovej a mobilnej komunikácie

aktívny odkaz na Euro Iinfo - všetko o členstve v Európskej únii

Okresná prokuratúra v Prešove

 

Okresná prokuratúra Prešov

Masarykova 16

080 97 Prešov

 051/283 62 11

fax: 051/772 47 58

e-mail: podatelna.oppo@genpro.gov.sk

podateľňa - úradné hodiny

preberanie písomností

register trestov v režime na počkanie

 

príjem žiadostí

výdaj

pondelok

7.30 - 15.30

pondelok

7.30 - 14.00

do 15.30

utorok

7.30 - 15.30

utorok

7.30 - 14.00

do 15.30

streda

7.30 - 15.30

streda

7.30 - 14.00

do 15.30

štvrtok

7.30 - 15.30

štvrtok

7.30 - 14.00

do 15.30

piatok

7.30 - 15.30

piatok

7.30 - 14.00

do 15.30

 

vedúci pracovníci

poverený výkonom funkcie okresného prokurátora JUDr. Michal Glevaňák 

051/772 22 40

poverený výkonom funkcie námestníka okresného prokurátora Mgr. Michal Petrík

051/772 22 40

námestník okresného prokurátora JUDr. Peter Dzadík, PhD. 051/772 53 26