Štúrova 2, 812 85 Bratislava
    02/208 37 505, 595 32 505 
   podateľňa: GPSR@genpro.gov.sk    
   e-podateľňa:
   http://podatelna.gov.sk

   protikorupčné linky:

    02/208 37 444

   korupcia@genpro.gov.sk

 

  linka pre týrané ženy a deti:

   0800 300 700

  tyranie@genpro.gov.sk 

Operačný program informatizácia spoločnosti

aktívny odkaz na Justičnú akadémiu

aktívny odkaz na Jednotný automatizovaný systém právnych informácií

aktívny odkaz na Európsku jednotku pre súdnu spoluprácu (EUROJUST)

aktívny odkaz na Európsku justičnú sieť

aktívny odkaz na portál e-Justice

OLAF

aktívny odkaz na Radu Európy

aktívny odkaz na stránku Zodpovedne.sk - o rizikách internetovej a mobilnej komunikácie

aktívny odkaz na Euro Iinfo - všetko o členstve v Európskej únii

Okresná prokuratúra v Nitre

 

Okresná prokuratúra Nitra

Damborského 1

949 99 Nitra 1

 037/652 40 41-3, 652 27 30

fax: 037/652 27 23

e-mail: podatelna.opnr@genpro.gov.sk

podateľňa - úradné hodiny      

preberanie písomností

register trestov v režime na počkanie

príjem žiadostí

výdaj

pondelok

7.30 - 15.00

pondelok 

7.30 - 14.30

do 15.30

utorok

7.30 - 15.00

 

 

 

streda 

7.30 - 15.00

streda

7.30 - 14.30

do 15.30

štvrtok

7.30 - 15.00

 

 

 

piatok

7.30 - 15.00

piatok 

7.30 - 12.00

do 13.00

 

 vedúci pracovníci

 

okresný prokurátor Mgr. Rastislav Brestenský

037/652 27 24

poverená výkonom funkcie námestníčky okresného prokurátora  JUDr. Karin Martha Kolenčíková 037/652 21 80
poverená výkonom funkcie námestníčky okresného prokurátora JUDr. Monika Šulvová 037/652 21 29