Štúrova 2, 812 85 Bratislava
    02/208 37 505, 595 32 505 
   podateľňa: GPSR@genpro.gov.sk    
   e-podateľňa:
   http://podatelna.gov.sk

   protikorupčné linky:

    02/208 37 444

   korupcia@genpro.gov.skaktívny odkaz na Justičnú akadémiu

aktívny odkaz na Jednotný automatizovaný systém právnych informácií

Európska jednotka pre súdnu spoluprácu (EUROJUST)aktívny odkaz na portál e-Justiceaktívny odkaz na Radu Európy

aktívny odkaz na stránku Zodpovedne.sk - o rizikách internetovej a mobilnej komunikácie

aktívny odkaz na Euro Iinfo - všetko o členstve v Európskej únii

Okresná prokuratúra v Nitre

 

Okresná prokuratúra Nitra

Damborského 1

949 99 Nitra 1

 037/652 40 41-3, 652 27 30

fax: 037/652 27 23

e-mail: podatelna.opnr@genpro.gov.sk

podateľňa - úradné hodiny      

preberanie písomností

register trestov v režime na počkanie

príjem žiadostí

výdaj

pondelok

7.30 - 15.00

pondelok 

7.30 - 14.30

do 15.30

utorok

7.30 - 15.00

utorok 

7.30 - 14.30

do 15.30

streda 

7.30 - 15.00

streda

7.30 - 14.30

do 15.30

štvrtok

7.30 - 15.00

štvrtok

7.30 - 14.30

do 15.30

piatok

7.30 - 15.00

piatok 

7.30 - 14.30

do 15.30

 

 vedúci pracovníci

 

okresný prokurátor Mgr. Rastislav Brestenský

037/652 27 24