Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2014 a osvedčenie

Prikryl Ondrej , OPNM

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
byt kúpna zmluva 30.11.2009
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.11.2009
nebytový priestor - garáž zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru 18.01.2011
zastavané plochy a nádvoria zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru 18.01.2011

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

 

Príjmy a iné pôžitky

popis príjmy
Publikačná činnosť - Justičná revue - MSSR, publikovanie odborných článkov 140 Eur (v hrubom)
Lektorská činnosť - Akadémia Policajného zboru v Bratislave, sklabinská 1, 835 17, Bratislava 35, vypracovanie oponentského posudku na dizertačnú prácu, 57,20 Eur (v hrubom)
Lektorská činnosť - Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Tlmočnícky ústav, Gondova2, P.O.Box 32, 814 99 Bratislava, 950 Eur (v hrubom)