Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2019 a osvedčenie

Hric Peter, OPZV

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 5.9.2013 1200 €
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 8.4.2015 312, 45 €
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 30.7.2015 187,55 €
Rodinný dom Výstavba-kolaudácia 14.3.2017 190 000 €
pozemok - záhrady, zastavaná plocha, ostatná plocha kúpna zmluva 13.6.2012 27 000 €
pozemok-trvalé trávne porasty, ostatná plocha, zastavaná plocha kúpna zmluva 29.11.2012 10 300 €

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
Motorové vozidlo Toyota kúpna zmluva 5.1.2010 15890 €
Úspory na účte v banke úspory z platu stav k 31.12.2019 cca 20 650,-€

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
hypoteka Tatra banka 21.7.2015

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

 

 

 

Príloha č. 1 k majetkovému priznaniu

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia

 

Záväzkové vzťahy

druh záväzku dátum nadobudnutia
hypoteka TB 21.7.2015