Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2022 a osvedčenie

Machaj Martin, OPDK

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
Pozemok osvedčenie o vykonaní dobrovoľnej dražby a reálne rozdelenie 25. 09. 2018 0 58.636,50
Pozemok osvedčenie o vykonaní dobrovoľnej dražby a reálne rozdelenie 25. 09. 2018 0 11.997,93
Pozemok osvedčenie o vykonaní dobrovoľnej dražby a reálne rozdelenie 25. 09. 2018 0 10.644,78
Pozemok osvedčenie o vykonaní dobrovoľnej dražby a reálne rozdelenie 25. 09. 2018 0 1.894,41
Rodinný dom zhotovenie 07.09.2021 0 188.317,73

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
motorové vozdilo kúpa 08. 02. 2017 0 21.000,- eur

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
peniaze na účtoch úspory z platu 31.12.2022 0 20.424,35

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
VÚB pôžička na investíciu do domácnosti 29. 04. 2019
Hypotekárny úver 06. 11. 2020

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.