Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie

Koteková Monika, OPCA

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
orná pôda dar 20.8.2009 400 €
zastavané plochy a nádvoria dar 20.8.2009 300 €
zastavané plochy a nádvoria dar 20.8.2009 1.300 €
záhrady dar 20.8.2009 1.900 €
rodinný dom dar 20.8.2009 30.000 €
trvalé trávnatné porasty kúpna zmluva 23.12.2008 200 € 200 €
orná pôda kúpna zmluva 23.12.2008 1.900 € 1.900 €
orná pôda kúpna zmluva 22.1.2008 1.000 € 1.000 €
orná pôda dar 21.11.2023 25 € za m2 7.000 €

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
osobné motorové vozidlo Toyota RAV4 kúpa 22.12.2021 28.000 €
osobné motorové vozidlo Suzuki SX 4 kúpa február 2007 600.000 Sk
motorka NC750XDCT kúpa 10.5.2023 8.500 € 8.500 €

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
peniaze úspory dieťaťa 31.12.2023 - 32.600 €
peniaze úspory dieťaťa 31.12.2023 - 24.400 €
peniaze úspory dieťaťa 31.12.2023 - 25.750 €
peniaze úspory dieťaťa 31.12.2023 - 22.390 €
peniaze úspory 31.12.2023 - 21.050 €
peniaze úspory 31.12.2023 - 2.960 €
peniaze úspory 31.12.2023 - 5.215 €
peniaze úspory 31.12.2023 - 1.810 €
peniaze úspory 31.12.2023 - 42.100 €
peniaze úspory 31.12.2023 - 164 €
peniaze úspory 31.12.2023 - 3.575 €
peniaze úspory 31.12.2023 - 2.720 €

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.