Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Dokumenty
  3. Legislatíva
  4. Zbierka služobných predpisov generálneho prokurátora

Zbierka služobných predpisov generálneho prokurátora

pozn.: do roku 2003 boli príkazy generálneho prokurátora Slovenskej republiky a organizačné pokyny generálneho prokurátora Slovenskej republiky zverejňované samostatne

Spisová značka Predmet Poznámka
1/2024
Prílohy:
po1_2024.rtf (rtf, 2 MB)
08.01.2024 VIII/1 Spr 121/23/1000 Pokyn generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 1/2024 z 8. januára 2024, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 2/2007 z 25. mája 2007 o inventarizácii majetku a záväzkov na prokuratúre v znení pokynu generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 12/2014 z 10. novembra 2014
2/2024
Prílohy:
pr2_2024.rtf (rtf, 3 MB)
15.01.2024 Leg/2 340/23/1000 Príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 2/2024 z 15. januára 2024, ktorým sa mení príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 12/2004 z 31. augusta 2004 o služobnej pohotovosti na Úrade špeciálnej prokuratúry Zrušený: príkazom GP SR por. č. 16/2024 z 18.3.2024
3/2024
Prílohy:
pr3_2024.rtf (rtf, 2 MB)
23.01.2024 IV/1 Spr 32/23/1000 Príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 3/2024 z 23. januára 2024 o postupe prokurátora pri výkone dozoru prokurátora nad dodržiavaním zákonnosti v miestach výkonu trestu odňatia slobody
4/2024
Prílohy:
pr4_2024.rtf (rtf, 2 MB)
priloha1_pr10_2015.r… (rtf, 67 KB)
konsolidovane_znenie… (rtf, 2 MB)
priloha2_pr10_2015.r… (rtf, 425 KB)
06.02.2024 X/1 Spr 112/23/1000 Príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 4/2024 zo 6. februára 2024, ktorým sa mení príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 10/2015 z 29. decembra 2015, ktorým sa upravujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu právneho čakateľa prokuratúry v znení príkazu generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 3/2019 z 8. júla 2019
5/2024
Prílohy:
po5_2024.rtf (rtf, 2 MB)
priloha_c_1.rtf (rtf, 53 KB)
priloha_c_2.rtf (rtf, 55 KB)
priloha_c_3.rtf (rtf, 61 KB)
14.02.2024 X/1 Spr 113/22/1000 Pokyn generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 5/2024 zo 14. februára 2024, ktorým sa upravujú podrobnosti o poskytovaní preventívnej rehabilitácie
6/2024
Prílohy:
pr6_2024.rtf (rtf, 2 MB)
14.02.2024 IV/1 Spr 33/23/1000 Príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 6/2024 zo 14. februára 2024 o postupe prokurátora pri výkone dozoru prokurátora nad dodržiavaním zákonnosti v miestach výkonu väzby
7/2024
Prílohy:
po7_2024.rtf (rtf, 2 MB)
22.02.2024 VIII/1 Spr 119/23/1000 Pokyn generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 7/2024 z 22. februára 2024, ktorým sa upravuje zriadenie, pôsobnosť a činnosť vyraďovacej a likvidačnej komisie Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky
8/2024
Prílohy:
pr8_2024.rtf (rtf, 2 MB)
08.03.2024 VIII/1 Spr 124/23/1000 Príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 8/2024 z 8. marca 2024 o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok tovarov, služieb a prác a faktúr za tovary, služby a práce
9/2024
Prílohy:
pr9_2024.rtf (rtf, 2 MB)
13.03.2024 VIII/1 Spr 125/23/1000 Príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 9/2024 z 13. marca 2024 o postupe pri poskytovaní cestovných náhrad
10/2024
Prílohy:
pr10_2024.rtf (rtf, 2 MB)
14.03.2024 Leg/2 36/24/1000 Pokyn generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 10/2024 zo 14. marca 2024 o postupe prokuratúry pri odovzdávaní a preberaní registratúry v súvislosti so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry
11/2024
Prílohy:
priloha_3-01.rtf (rtf, 65 KB)
pr11_2024-02.rtf (rtf, 2 MB)
priloha_2-03.rtf (rtf, 54 KB)
priloha_1-05.rtf (rtf, 8 MB)
18.03.2024 Leg/2 33/24/1000 Príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 11/2024 z 18. marca 2024 o organizácii, riadení a kontrole práce na prokuratúre (organizačný poriadok)
12/2024
Prílohy:
pr12_2024.rtf (rtf, 2 MB)
18.03.2024 Leg/2 34/24/1000 Príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 12/2024 z 18. marca 2024 o aprobačných oprávneniach na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky
13/2024
Prílohy:
po13_2024_1.rtf (rtf, 2 MB)
18.03.2024 Leg/2 35/24/1000 Pokyn generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 13/2024 z 18. marca 2024 o vedení registrov a evidenčných pomôcok na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky
14/2024
Prílohy:
pr14_2024.rtf (rtf, 2 MB)
18.03.2024 Leg/2 44/24/1000 Príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 14/2024 z 18. marca 2024 o aprobačných oprávneniach na krajských prokuratúrach
15/2024
Prílohy:
pr15_2024.rtf (rtf, 2 MB)
18.03.2024 Leg/2 37/24/1000 Pokyn generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č.15/2024 z 18. marca 2024 o zabezpečení ochrany objektov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v Bratislave
16/2024
Prílohy:
pr16_2024.rtf (rtf, 1 MB)
18.03.2024 Leg/2 45/24/1000 Príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 16/2024 z 18. marca 2024, ktorým sa zrušuje príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 12/2004 z 31. augusta 2004 o služobnej pohotovosti na Úrade špeciálnej prokuratúry v znení príkazu generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 2/2024 z 15. januára 2024
17/2024
Prílohy:
pr17_2024.rtf (rtf, 1 MB)
18.03.2024 Leg/2 49/24/1000 Príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 17/2024 z 18. marca 2024, ktorým sa zrušujú niektoré príkazy špeciálneho prokurátora v súvislosti so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry
18/2024
Prílohy:
pr18_2024.rtf (rtf, 2 MB)
19.03.2024 Leg/2 41/24/1000 Príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 18/2024 z 19. marca 2024 o postupe pri uskutočňovaní zahraničných stykov prokurátorov, právnych čakateľov prokuratúry, asistentov prokurátorov a zamestnancov prokuratúry Slovenskej republiky
19/2024
Prílohy:
pr19_2024.rtf (rtf, 3 MB)
19.03.2024 Leg/2 38/24/1000 Príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 19/2024 z 19. marca 2024 o zabezpečovaní ochrany utajovaných skutočností na prokuratúre
20/2024
Prílohy:
pr20_2024.rtf (rtf, 2 MB)
19.03.2024 Leg/2 39/24/1000 Príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 20/2024 z 19. marca 2024 o podávaní správ v trestných veciach a o oznamovaní mimoriadnych udalostí
34 záznamov