Štúrova 2, 812 85 Bratislava
    02/208 37 505, 595 32 505 
   podateľňa: GPSR@genpro.gov.sk    
   e-podateľňa:
   http://podatelna.gov.sk

   protikorupčné linky:

    02/208 37 444

   korupcia@genpro.gov.sk

Operačný program informatizácia spoločnosti

aktívny odkaz na Justičnú akadémiu

aktívny odkaz na Jednotný automatizovaný systém právnych informácií

aktívny odkaz na Európsku jednotku pre súdnu spoluprácu (EUROJUST)

aktívny odkaz na Európsku justičnú sieť

aktívny odkaz na portál e-Justice

OLAF

aktívny odkaz na Radu Európy

aktívny odkaz na stránku Zodpovedne.sk - o rizikách internetovej a mobilnej komunikácie

aktívny odkaz na Euro Iinfo - všetko o členstve v Európskej únii

Neprehliadnite

Oznam pre občanov

 

Výpis z registra trestov v režime „na počkanie“ získate aj na 12 poštách za poplatok 6,- eur. (viac...)

Žiadosti o výpis z registra trestov a odpis registra trestov  sa spoplatňujú čiastkou 4,- eurá. Občania môžu zaplatiť správny poplatok v hotovosti priamo na pracoviskách všetkých okresných prokuratúr.

   

Nové Dokumenty

Oznámenia poškodeným

Všetky oznámenia »

Správy

Všetky správy »