Štúrova 2, 812 85 Bratislava
    02/208 37 505, 595 32 505 
   podateľňa: GPSR@genpro.gov.sk    
   e-podateľňa:
   http://podatelna.gov.sk

   protikorupčné linky:

    02/208 37 444

   korupcia@genpro.gov.sk

 

  linka pre týrané ženy a deti:

   0800 300 700

  tyranie@genpro.gov.sk 

Operačný program informatizácia spoločnosti

aktívny odkaz na Justičnú akadémiu

aktívny odkaz na Jednotný automatizovaný systém právnych informácií

aktívny odkaz na Európsku jednotku pre súdnu spoluprácu (EUROJUST)

aktívny odkaz na Európsku justičnú sieť

aktívny odkaz na portál e-Justice

OLAF

aktívny odkaz na Radu Európy

aktívny odkaz na stránku Zodpovedne.sk - o rizikách internetovej a mobilnej komunikácie

aktívny odkaz na Euro Iinfo - všetko o členstve v Európskej únii

Neprehliadnite

          V zhode s harmonogramom projektu Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR sa pripravuje v termínoch 17.–19. apríla 2015 uvedenie nového integračného rozhrania registra trestov do produkčnej prevádzky.

          V dôsledku toho bude dňa 17.04.2015 od 15:00 hod. ukončená prevádzka existujúceho integračného rozhrania, prostredníctvom ktorého sa aktuálne komunikuje s Registrom trestov GP SR pre účely získavania výpisu/odpisu registra trestov.

 

          Prevádzka registra trestov bude obnovená dňa 20.04.2015 od 06:00 hod.

 

 

   

Nové Dokumenty

Oznámenia poškodeným

Všetky oznámenia »

Správy

Všetky správy »