Štúrova 2, 812 85 Bratislava
    02/208 37 505, 595 32 505 
   podateľňa: GPSR@genpro.gov.sk    
   e-podateľňa:
   http://podatelna.gov.sk

   protikorupčné linky:

    02/208 37 444

   korupcia@genpro.gov.skaktívny odkaz na Justičnú akadémiu

aktívny odkaz na Jednotný automatizovaný systém právnych informácií

Európska jednotka pre súdnu spoluprácu (EUROJUST)aktívny odkaz na portál e-Justiceaktívny odkaz na Radu Európy

aktívny odkaz na stránku Zodpovedne.sk - o rizikách internetovej a mobilnej komunikácie

aktívny odkaz na Euro Iinfo - všetko o členstve v Európskej únii

Neprehliadnite

Upozornenie občanom

Žiadosti o výpis z registra trestov a odpis registra trestov

podané od 1. 10. 2012 sa spoplatňujú čiastkou 4,- eurá.

V prípade nedostatku kolkov môžu občania od 8. 10. 2012 zaplatiť správny poplatok v hotovosti priamo na pracoviskách všetkých okresných prokuratúr.

   

Nové Dokumenty

Oznámenia poškodeným

Všetky oznámenia »

Správy

 • 17.03.2014
  Slovenská advokátka komora v spolupráci s odbornými partnermi a Šachovým klubom ŠK Slovan Bratislava organizujú v rámci osláv Dňa advokácie 2014 odborný seminár pri príležitosti prijatia prvého zákona č. 132/1990 Zb. o advokácii a VII. ročník medzinárodného šachového turnaja "ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA 2014" Ad honorem JUDr. Júliusa Kozmu 11. a 12. apríla 2014 vo veľkej zasadačke Slovenskej advokátskej kmory, Kolárska 4 v Bratislave.
 • 06.03.2014
  Vedenie Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky sa stretne s kolegami z Maďarska.
 • 20.02.2014
  Veľvyslanec USA navštívil generálneho prokurátora SR. Theodore Sedgwick hovoril s Jaromírom Čižnárom najmä o boji proti korupcii a o justičnom systéme na Slovensku.
 • 31.01.2014
  Vo veku 78 rokov zomrel ponovembrový generálny prokurátor Slovenskej republiky JUDr. Vojtech Bacho
 • 30.01.2014
  Vo vedení Eurojustu je Slovák - prokurátor GP SR
 • 16.01.2014
  Generálna prokuratúra SR organizuje medzinárodnú konferenciu s názvom "Správne súdnictvo a netrestný dozor prokuratúry." Konferencia bude v dňoch 27. - 28. 3. 2014 v Krpáčove.
 • 20.12.2013
  JUDr. Pavol Matija sa stal novým predsedom Rady prokurátorov SR
 • 15.11.2013
  JUDr. J. Purgat nový predseda PR GP SR
 • 29.10.2013
  medzinárodného turnaja v halovom futbale pre právnické profesie bude 17. novembra 2013 (v nedeľu) v športovej hale HANT Aréna (Trnavská cesta 29, Bratislava). Pre najmenších bude pripravený detský kútik a tradičná súťaž o „Detského kráľa strelcov na rok 2013“.
 • 22.08.2013
  Generálny prokurátor Jaromír Čižnár na budúci týždeň navštívi na pozvanie najvyššieho štátneho zástupcu Českej republiky Pavla Zemana. Cieľom stretnutia oboch najvyšších predstaviteľov je upevnenie a prehlbovanie vzájomných vzťahov a prispeje k spolupráci medzi oboma úradmi.
 • 12.07.2013
  Andrzeja Seremeta, prijal 10. 7. 2013 prvý námestník generálneho prokurátora JUDr. Ladislav Tichý na trojdňovej pracovnej návšteve. Rokovali o postavení prokuratúry v systéme trestného súdnictva v Európskej únii a skúsenostiach Generálnej prokuratúry Poľskej republiky s modelom štátneho zastupiteľstva.
 • 27.03.2013
  Prvý námestník generálneho prokurátora JUDr. Ladislav Tichý dnes (27. 3. 2013) prijal námestníka generálneho prokurátora Ukrajinskej republiky Michaila Ivanoviča Gavrilyuka a jeho delegáciu na dvojdňovej pracovnej návšteve. Zajtra (28. 3. 2013) navštívia Úrad špeciálnej prokuratúry.
 • 08.03.2013
  L. Tichý a A. Daulbajev sa dohodli na začatí prác na podpísaní Memoranda o právnej spolupráci v trestných veciach na úrovni generálnych prokurátorov
 • 26.11.2012
  Konečné poradie družstiev: 1. Prokurátori - seniori, 2. Exekútori, 3. Advokáti , 4. Vysokoškolskí učitelia, 5. Maďarskí prokurátori, 6. Sudcovia, 7. Prokurátori - juniori, 8. Notári.
 • 11.10.2012
  zorganizovala začiatkom októbra Generálna prokuratúra Slovenskej republiky v Starej Lesnej, vo Vysokých Tatrách. Celý seminár bol tematicky rozdelený do troch blokov, ktoré sa okrem hlavnej témy venovali aj prieťahom orgánov činných v trestnom konaní v konaní pre Ústavným súdom a Európskym súdom pre ľudské práva, či ochranou ľudských práv poškodeného v prípravnom konaní pred týmito inštitúciami.
Všetky správy »