Štúrova 2, 812 85 Bratislava
    02/208 37 505, 595 32 505 
   podateľňa: GPSR@genpro.gov.sk    
   e-podateľňa:
   http://podatelna.gov.sk

   protikorupčné linky:

    02/208 37 444

   korupcia@genpro.gov.skaktívny odkaz na Justičnú akadémiu

aktívny odkaz na Jednotný automatizovaný systém právnych informácií

Európska jednotka pre súdnu spoluprácu (EUROJUST)aktívny odkaz na portál e-Justiceaktívny odkaz na Radu Európy

aktívny odkaz na stránku Zodpovedne.sk - o rizikách internetovej a mobilnej komunikácie

aktívny odkaz na Euro Iinfo - všetko o členstve v Európskej únii

Neprehliadnite

Oznam pre občanov

 

Výpis z registra trestov v režime „na počkanie“ získate aj na 12 poštách za poplatok 6,- eur. (viac...)

Žiadosti o výpis z registra trestov a odpis registra trestov  sa spoplatňujú čiastkou 4,- eurá. Občania môžu zaplatiť správny poplatok v hotovosti priamo na pracoviskách všetkých okresných prokuratúr.

   

Nové Dokumenty

Oznámenia poškodeným

Všetky oznámenia »

Správy

Všetky správy »