Štúrova 2, 812 85 Bratislava
    02/208 37 505, 595 32 505 
   podateľňa: GPSR@genpro.gov.sk    
   e-podateľňa:
   http://podatelna.gov.sk

   protikorupčné linky:

    02/208 37 444

   korupcia@genpro.gov.sk

Operačný program informatizácia spoločnosti

aktívny odkaz na Justičnú akadémiu

aktívny odkaz na Jednotný automatizovaný systém právnych informácií

aktívny odkaz na Európsku jednotku pre súdnu spoluprácu (EUROJUST)

aktívny odkaz na Európsku justičnú sieť

aktívny odkaz na portál e-Justice

OLAF

aktívny odkaz na Radu Európy

aktívny odkaz na stránku Zodpovedne.sk - o rizikách internetovej a mobilnej komunikácie

aktívny odkaz na Euro Iinfo - všetko o členstve v Európskej únii

Neprehliadnite

 

 

Rada

Justičnej akadémie Slovenskej republiky

 

 

          Podľa § 7 písm. a), b) zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov Rada Justičnej akadémie vyhlasuje

 

v ý b e r o v é   k o n a n i e

 

na funkciu riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky.

 

 

          Podľa „Zásad výberového konania na funkciu riaditeľa a zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky“ sa výberové konanie uskutoční dňa 19. marca 2015 o 09,00 hodine v budove Justičnej akadémie, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok.

 

          Prihlášku do výberového konania spolu s písomnosťami a dokladmi (uvedené v článku III. zásad) predloží uchádzač Rade do 02. marca 2015 do 24,00 hodiny, tak aby v tento deň bola doručená na adresu Justičnej akadémie. Obálku s prihláškou a ďalšími písomnosťami je potrebné označiť heslom „VK – Justičná akadémia„.

 

Link na portál akadémie : 

http://www.ja-sr.sk/node/4024

 

 

   

Nové Dokumenty

Oznámenia poškodeným

Všetky oznámenia »

Správy

Všetky správy »