Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Iné stránky
  3. Inštitúcie

Inštitúcie

v Slovenskej republike

v Európskej únii

iné

 

v Slovenskej republike

Národná rada Slovenskej republiky

www.nrsr.sk

Úrad vlády Slovenskej republiky

www.vlada.gov.sk

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

www.justice.gov.sk

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

www.minv.sk

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

www.mzv.sk

Ústavný súd Slovenskej republiky

www.ustavnysud.sk

Najvyšší súd Slovenskej republiky

www.nsud.sk

Kancelária verejného ochrancu práv

www.vop.gov.sk

Justičná akadémia Slovenskej republiky

www.ja-sr.sk

Úrad pre verejné obstarávanie

www.uvo.gov.sk

Národná ústredňa Interpol

www.interpol.sk

Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

https://www.minv.sk/?prevencia-kriminality-5

Centrálny kontaktný útvar OLAF pre Slovenskú republiku

www.olaf.vlada.gov.sk

Informačná kancelária Rady Európy v Bratislave

www.radaeuropy.sk

Ústav súdneho inžinierstva

www.usi.sk

Slovenská advokátska komora

www.sak.sk

Slovenská komora exekútorov

www.ske.sk

Notárska komora Slovenskej republiky

www.notar.sk

Obchodný register

www.orsr.sk

Živnostenský register

zrsr.sk

Ústredný portál verejnej správy Slovenskej republiky

https://www.slovensko.sk/sk

 

v Európskej únii

Portál Európskej únie

europa.eu/index_sk.htm

Európsky portál elektronickej justície portál e-Justice

e-justice.europa.eu

Strategické usmernenia pre oblasť spravodlivosti a vnútorných vecí

https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/
strategic-guidelines-jha/

Súdny dvor Európskej únie

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/sk/

Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (EUROJUST)

www.eurojust.europa.eu

Europol

www.europol.europa.eu

OLAF - Európsky úrad boja proti podvodom

ec.europa.eu

EJN - Európska justičná sieť

www.ejn-crimjust.europa.eu

EUCPN - Európska sieť pre prevenciu kriminality

www.eucpn.org

EAW - Európsky zatýkací rozkaz

https://e-justice.europa.eu/90/SK/european_arrest_warrant

Európsky justičný atlas v občianskoprávnych veciach

https://e-justice.europa.eu/321/SK/european_judicial_atlas
_in_civil_matters
 

iné

Rada Európy

https://www.coe.int/sk/web/about-us

Informačná kancelária Rady Európy v Bratislave

www.radaeuropy.sk

Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu

www.echr.coe.int

OSN

www.un.org

OSN - Úrad pre boj proti drogám a prevenciu kriminality

www.unodc.org/unodc/index.html

OSN - Medzinárodný súdny dvor v Hágu

www.icj-cij.org

Medzinárodná asociácia prokurátorov

www.iap-association.org/default.aspx

Aliancia pre spravodlivosť

www.afj.org