Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Register trestov
  3. Použitie výpisu z registra trestov v zahraničí

Použitie výpisu z registra trestov v zahraničí

Osvedčenie výpisu z registra trestov

Ak bude výpis z registra trestov použitý v zahraničí, originál výpisu z registra trestov na účel vyššieho overenia verejnej listiny (apostil) opatrí register trestov odtlačkom úradnej pečiatky a podpisom oprávnenej osoby (tzv. „predlegalizačná pečiatka“) na základe žiadosti. Po prvostupňovom osvedčení výpisu z registra trestov predlegalizačnou pečiatkou sa výpis osvedčuje na konzulárnom odbore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky apostilom. Žiadosť môže podať a verejnú listinu prevziať aj osoba splnomocnená žiadateľom.

Na účel prvostupňového osvedčenia výpisu z registra trestov predlegalizačnou pečiatkou sa predkladá originál výpisu z registra trestov poštovou službou v listinnej podobe alebo osobne na klientskom centre registra trestov počas úradných hodín.

Viacjazyčný štandardný formulár

Občan Slovenskej republiky, ktorý nemá záznam vo výpise z registra trestov a chce výpis z registra trestov použiť v niektorom z členských štátov EÚ, má možnosť požiadať o vydanie výpisu z registra trestov s viacjazyčným štandardným formulárom, ktorý nahrádza apostil. 

O vydanie výpisu z registra trestov s viacjazyčným štandardným formulárom je v SR možné požiadať len na klientskom centre registra trestov, Kvetná 13, Bratislava.

Treba použiť tlačivo 1B (do kolóniek č. 17 a č. 18 je potrebné uviesť kód členského štátu EÚ, v ktorom sa výpis z registra trestov s viacjazyčným štandardným formulárom použije/predloží ako aj kód jazyka – oba sú dostupné na zadnej strane tlačiva 1B).

Celková výška poplatku je 13,00 € (6,00 € za výpis z registra trestov a 7,00 € za viacjazyčný štandardný formulár).

O vydanie výpisu z registra trestov s viacjazyčným štandardným  formulárom je možné požiadať aj na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí.

Na podanie žiadosti o výpis z registra trestov s viacjazyčným štandardným formulárom občan SR použije nasledovné tlačivo: