Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Register trestov
  3. Poplatky a tlačivá

Poplatky a tlačivá

V zmysle zmien, ktoré prináša od 01.04.2024 zákon č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií, sa menia poplatky týkajúce sa výpisu/odpisu z registra trestov a viacjazyčného štandardného formulára.

Poplatky

Žiadosť podaná osobne na klientskom centre  registra trestov – 6,00 € (od 01.04.2024)

  • poplatok je potrebné uhradiť v klientskom centre registra trestov prostredníctvom E-kolok. Platbu je možné realizovať len kartou

Žiadosť podaná osobne na pobočke Slovenskej pošty – 4,90 € (od 01.04.2024)

  • poplatok je potrebné uhradiť na pracoviskách Slovenskej pošty

Žiadosť podaná osobne na zastupiteľskom úrade SR – poplatok závisí individuálne od štátu, v ktorom sa zastupiteľský úrad nachádza

  • v súvislosti s konzulárnym poplatkom za vybavenie a doručenie výpisu z registra trestov je potrebné kontaktovať príslušný zastupiteľský úrad SR v krajine, kde sa žiadosť podáva.

Žiadosť podaná elektronicky – 3,00 € (od 01.04.2024)

  • pre rýchlejšie spracovanie žiadosti o výpis sa odporúča použiť prioritne platbu kartou do lehoty splatnosti, resp. pri doručení príkazu na úhradu zaplaťte  stlačením zeleného tlačidla „Zaplatiť“. Pokiaľ žiadateľ použije prevodný príkaz, tento spôsob platby systém spracuje do 72 hodín. Viac o spôsoboch platby nájdete tu: Platba online - UPVS (slovensko.sk)

Viacjazyčný štandardný formulár – 13,00 € (od 01.04.2024)

  • 6,00 € (od 01.04.2024) za výpis z registra trestov a 7,00 € (od 01.04.2024) za viacjazyčný štandardný formulár

Tlačivá pre oprávnené orgány nájdete v sekcii Informácie pre oprávnené orgány.

Vo vzťahu k registru trestov sa používajú nasledovné typy tlačív: