Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Dokumenty
  3. Legislatíva
  4. Hlavná súvisiaca legislatíva

Hlavná súvisiaca legislatíva

 

Ústava

Ústava Slovenskej republiky – zákon SNR č. 460/1992 Zb.

zákony

zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre

zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry

zákon č. 458/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry v znení neskorších predpisov

zákon č. 291/2009 Z. z. o Špecializovanom trestnom súde a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zákon č. 459/2002 Z. z. o odbornej príprave zamestnancov prokuratúry

zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

zákon NR SR č. 140/1961 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

zákon NR SR č. 141/1961 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii

smernice

smernica č. 200/2001 Z. z. o jednoduchých úkonoch prokurátora, ktoré môže vykonávať právny čakateľ prokuratúry

smernica č. 199/2001 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o úradnom odeve prokurátora