Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Dokumenty
  3. Legislatíva
  4. Zbierka služobných predpisov generálneho prokurátora

Zbierka služobných predpisov generálneho prokurátora

pozn.: do roku 2003 boli príkazy generálneho prokurátora Slovenskej republiky a organizačné pokyny generálneho prokurátora Slovenskej republiky zverejňované samostatne

Spisová značka Predmet Poznámka
11/2023
Prílohy:
priloha_c_1.rtf
priloha_c_3-01.rtf
po11_2023-01.rtf
priloha_c_2-01.rtf
13.11.2023 X/1 Spr 66/23/1000 Pokyn generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 11/2023 z 13. novembra 2023 o činnosti študovne na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky
10/2023
Prílohy:
konsol_znenie_pr2_20…
pr10_2023.rtf
24.10.2023 IV/1 Spr 69/23/1000 Príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 10/2023 z 24. októbra 2023, ktorým sa dopĺňa príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 2/2021 z 29. januára 2021, ktorým sa upravujú aprobačné oprávnenia na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
9/2023
Prílohy:
pr9_2023.rtf
konsol_znenie_pr3_20…
28.09.2023 VIII/1 Spr 114/23/1000 Príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 9/2023 z 28. septembra 2023, ktorým sa mení príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 3/2020 z 9. marca 2020 o využívaní Vzdelávacieho a rehabilitačného centra prokuratúry Slovenskej republiky Stará Lesná
8/2023 28.08.2023 Leg/2 229/23/1000 Príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 8/2023 z 28. augusta 2023 o škodových komisiách a konaní a rozhodovaní vo veciach zodpovednosti za škodu a s tým súvisiacich nárokov na náhradu škody
7/2023
Prílohy:
Priloha_1-1691586843…
Kons._znenie_Pr1_202…
28.07.2023 VI/1 Spr 139/23/1000 Príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 7/2023 z 28. júla 2023, ktorým sa mení a dopĺňa príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 1/2021 z 29. januára 2021 o organizácii a riadení práce na prokuratúre v znení neskorších predpisov
6/2023
Prílohy:
Kons.znenie_Pr9_2017…
31.05.2023 VI/1 Spr 84/23/1000 Príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 6/2023 z 31. mája 2023, ktorým sa mení príkaz generálneho prokurátora por. č. 9/2017 z 25. augusta 2017 o postupe prokurátorov pri vykonávaní pôsobnosti prokuratúry v netrestnej oblasti
5/2023 26.05.2023 VI/3 Gc 380/22/1000 Príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 5/2023 z 26. mája 2023 o postupe prokurátora pri vykonávaní dozoru nad dodržiavaním zákonnosti v azylových zariadeniach a integračných strediskách
4/2023 26.05.2023 VI/3 Gc 377/22/1000 Príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 4/2023 z 26. mája 2023 o postupe prokurátora pri vykonávaní dozoru nad dodržiavaním zákonnosti v zariadeniach, v ktorých je štátny príslušník tretej krajiny umiestnený na základe rozhodnutia o zaistení
3/2023 18.05.2023 Leg/2 112/22/1000 Pokyn generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 3/2023 z 18. mája 2023, ktorým sa upravuje postup prokuratúry pri odovzdávaní a preberaní registratúry v súvislosti so zmenou územného obvodu Okresnej prokuratúry Bratislava III a Okresnej prokuratúry Pezinok
2/2023 17.03.2023 IV/1 Spr 197/23/1000 Pokyn generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 2/2023 zo 17. marca 2023 o oznamovaní rozhodnutí prokurátorov o zastavení trestného stíhania a podmienečnom zastavení trestného stíhania spolupracujúceho obvineného
1/2023 01.03.2023 VI/1 Spr 94/22/1000 Príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 1/2023 z 1. marca 2023 o postupe prokurátora pri vykonávaní dozoru nad dodržiavaním zákonnosti v miestach výkonu ochranného liečenia, detencie a v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti