Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Správy

Dňa 1. októbra 2023 nadobudnú účinnosť niektoré ustanovenia nového zákona o registri trestov, ktoré prinášajú významné zmeny v oblasti prístupu k…

Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice dňa 21. 9. 2023, prevzala krajská prokurátorka v…

Generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka a generálna prokurátorka Srbskej republiky Zagorka Dolovac podpísali dňa 12. septembra 2023 v…

My, krajskí prokurátori všetkých krajských prokuratúr, považujeme spôsob, akým prezident Policajného zboru Slovenskej republiky prezentoval na…

Z dôvodu absencie poskytnutia súčinnosti vyšetrovateľovi Úradu inšpekčnej služby zo strany vyšetrovateľa NAKA v mesiacoch marec a máj 2021 došlo v…

proti rozhodnutiu o zastavení vyvlastňovacieho konania k pozemkom a k stavbe národnej kultúrnej pamiatky Liečebný dom Machnáč v Trenčianskych…

Námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky Mgr. Jozef Sedlák, konajúc v mene generálneho prokurátora Slovenskej republiky, dňa 4. augusta…

Na základe pokynu generálneho prokurátora Slovenskej republiky, vydaného v uplynulom týždni, vykonala prokurátorka netrestného odboru Generálnej…

Za správnosť prepisov nahrávok záznamu tzv. „odposluchov“ zodpovedá špecializovaný policajný útvar, ktorý nahrávky prepisuje. Prokuratúra pri svojich…