Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Informácie pre novinárov
  4. Informácie prokuratúry 2020
  5. Návrh na začatie konania o súlade uznesenia vlády SR k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu - 6. septembra 2020

Návrh na začatie konania o súlade uznesenia vlády SR k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu

Prvá námestníčka generálneho prokurátora Slovenskej republiky v zákonnej lehote podala Ústavnému súdu Slovenskej republiky v záujme odstránenia pochybností o ústavnosti prijatého uznesenia vlády Slovenskej republiky, návrhna začatie konania podľa čl. 129 ods. 6 Ústavy Slovenskej republiky o súlade uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 268/2020 Z. z. k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19.  

Uvedomujúc si vážnosť situácie, navrhla alternatívne - zrušenie uvedeného uznesenia alebo jeho doplnenie v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.