Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Domov
 2. Informácie
 3. Informácie pre občanov
 4. Neposkytované informácie

Neposkytované informácie

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky neposkytuje najmä tieto informácie:

 • utajované skutočnosti (upravuje príkaz o vymedzení utajovaných skutočností generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ktorý vymedzuje utajované skutočnosti v pôsobnosti prokuratúry Slovenskej republiky), 

 • osobné údaje (vylučuje to zákon o ochrane osobných údajov),

 • informácie, týkajúce sa obchodného tajomstva,

 • informácie odovzdané osobou, ktorej zákon takúto povinnosť neukladá, pokiaľ so sprístupnením informácie táto osoba nesúhlasila,

 • informácie zaradené do zoznamu skutočností tvoriacich predmet štátneho a služobného tajomstva,

 • informácie o rozhodovaní prokurátorov v trestnom konaní (viď. § 69 Trestného poriadku), 

 • informácie z osobných spisov zamestnancov (s výnimkou údajov v § 9, ods. 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám). 

O obmedzenom prístupe k informáciám hovorí Zákon o slobodnom prístupe k informáciám v § 8 - § 13.