Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Iné stránky
  3. Právne zdroje

Právne zdroje

v Slovenskej republike

v Európskej únii

iné  

 

v Slovenskej republike

Slov-Lex - právny a informačný portál   https://www.slov-lex.sk

Zbierka zákonov - elektronická zbierka zákonov   www.zbierka.sk

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky   www.concourt.sk

Vestník vlády Slovenskej republiky   www.minv.sk

SSLP - systém sledovania  legislatívneho procesu Národnej rady Slovenskej republiky   www.nrsr.sk

 

v Európskej únii

Portál e-Justice - zameraný na on-line vyhľadávanie informácií o justičných systémoch všetkých štátov Európskej únie   e-justice.europa.eu

EUR-Lex - poskytuje priamy bezplatný prístup k právu Európskej únie, umožňuje nahliadnuť do Úradného vestníka EÚ, obsahuje zmluvy, právne predpisy, precedenčné právo a návrhy legislatívy   eur-lex.europa.eu/sk

PreLex - sledovanie medziinštitucionálnych legislatívnych postupov   ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=sk

Rozhodnutia súdneho dvora Európskych spoločenstiev a Súdu prvého stupňa v Luxemburgu   CURIA – Vyhľadávací formulár (europa.eu)

Národné legislatívne databázy členských krajín EÚ, kandidátskych a balkánskych krajín   taiex.ec.europa.eu

N-Lex - Portál jednotného prístupu k vnútroštátnemu právu umožňuje vyhľadávať na vnútroštátnych stránkach, pričom stačí použiť jeden spoločný formát vyhľadávania   eur-lex.europa.eu/n-lex/pays.html?lang=sk

Dokumenty predložené na verejnú diskusiu týkajúce sa problematiky spravodlivosti a vnútorných vecí  ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm

 

iné

Dohovory Rady Európy   www.radaeuropy.sk

Rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu   cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en

Rozhodnutia Medzinárodného súdneho dvora v Hágu   Document search | INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (icj-cij.org)

Zbierka zákonov Českej republiky   aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/