Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Dokumenty
  3. Výkladové stanoviská generálneho prokurátora

Výkladové stanoviská generálneho prokurátora

Spisová značka Predmet Poznámka
1/2023
(Gsa-1_2-23-stanovisko_por.c._1-2023_s_od…)
01.03.2023 IV/1 Spr 477/22/1000 Stanovisko generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 1/2023 z 1. marca 2023 k určeniu procesného subjektu, ktorý je oprávnený v prípravnom konaní vydávať uznesenie o zmene dôvodu zaistenia veci v trestnom konaní podľa § 89 ods. 2 Trestného poriadku, ktorým u veci pôvodne zaistenej na účely dokazovania dochádza k zmene dôvodu zaistenia na účely zaistenia veci ako nástroja trestnej činnosti alebo výnosu z trestnej činnosti
1/2020
(St1_2020-1588767674.rtf)
20.04.2020 IV/1 Spr 432/17/1000-29 Stanovisko generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 1/2020 z 20. apríla 2020 k zjednoteniu postupu prokurátorov v trestnom konaní pri právnej kvalifikácii konania príslušníka Policajného zboru, ktorý vykoná neoprávnenú lustráciu osobných údajov fyzickej osoby v informačných systémoch Policajného zboru a získané osobné údaje fyzickej osoby neoprávnene poskytne inej osobe
1/2019
(St1_2019-1547729895.rtf)
08.01.2019 IV/1 Spr 114/18/1000 Stanovisko generálneho prokurátora Slovenskej republiky z 8. januára 2019 k určeniu výšky škody pri trestnom čine podvodu podľa § 221 Trestného zákona v prípade predaja motorového vozidla s predstieraným počtom najazdených kilometrov
2/2018
(St2_2018-1547453776.rtf)
17.12.2018 IV/1 Spr 390/17/1000 Stanovisko generálneho prokurátora Slovenskej republiky zo 17. decembra 2018 k právnemu posúdeniu skutku ako trestného činu pri odcudzení peňaženky obsahujúcej aj platobný prostriedok bezhotovostného platobného styku (platobnú kartu), k použitiu ktorého nedošlo, a to ani v štádiu pokusu
3/2017
(St3_2017-1490615594.rtf)
28.02.2017 IV/1 Spr 72/17/1000 Stanovisko generálneho prokurátora Slovenskej republiky z 28. februára 2017 k postupu pri zrušovaní právoplatných uznesení policajta o vznesení obvinenia v prípravnom konaní
2/2017
(St2_2017-1487687655.rtf)
20.02.2017 IV/1 Spr 71/17/1000 Stanovisko generálneho prokurátora Slovenskej republiky z 20. februára 2017 k vylúčeniu prokurátora z rozhodovania o sťažnosti v trestnom konaní
1/2017
(St1_2017-1487680632.rtf)
23.01.2017 IV/1 Spr 240/16/1000 Stanovisko generálneho prokurátora Slovenskej republiky z 23. januára 2017 vo veciach zastaveného trestného stíhania sudcov všeobecných súdov po zrušení právnej úpravy, ktorá podmieňovala ich trestné stíhanie súhlasom Ústavného súdu Slovenskej republiky
1/2016
(St1_2016-1466425873.rtf)
06.06.2016 IV/1 Spr 171/15/1000 Stanovisko generálneho prokurátora Slovenskej republiky zo 6. júna 2016 k postaveniu pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca ako chránenej osoby
1/2011
(St1_2011.rtf)
26.07.2011 IV Spr 150/11 Stanovisko generálneho prokurátora SR podľa § 10 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre z 26. júla 2011 k aplikácii ustanovenia § 348 ods. 1 písm. c) Trestného zákona
1/2010
(St1_2010.rtf)
11.10.2010 XV/1 Spr 76/09-22 Stanovisko generálneho prokurátora SR podľa § 10 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre zo dňa 11. októbra 2010 k spôsobu určovania škody pri trestnom čine porušovania ochrany stromov a krov podľa § 306 ods. 1 Trestného zákona
2/2008
(St2_2008.rtf)
14.08.2008 IV Spr 10/08-12 Stanovisko generálneho prokurátora SR podľa § 10 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre zo 14. augusta 2008 k uplatňovaniu nárokov na náhradu škody poisťovňami v prípravnom konaní
1/2008
(St1_2008.rtf)
25.03.2008 IV/1 Gn 89/08-21 Stanovisko generálneho prokurátora SR podľa § 10 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre z 25. marca 2008 k rozhodovaniu o veciach dôležitých pre trestné konanie podľa § 97 a 98 Trestného poriadku v prípravnom konaní a podávaní návrhov v konaní pred súdom
3/2007
(St3_2007.rtf)
09.07.2007 XV/1 Spr 35/07-2 Stanovisko generálneho prokurátora SR podľa § 10 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre z 9. júla 2007 k výkladu pojmu „návrh“ v zmysle § 364 ods. 1 Trestného poriadku
2/2007
(St2_2007.rtf)
22.06.2007 VI/3 Gd 26/07 Stanovisko generálneho prokurátora SR podľa § 10 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre z 22. júna 2007 k určovaniu právoplatnosti rozhodnutí orgánov verejnej správy
1/2007
(St1_2007.rtf)
23.04.2007 IV/1 Gn 5002/06-43 Stanovisko generálneho prokurátora SR podľa § 10 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre z 23. apríla 2007 k aplikácii § 222 Trestného zákona o trestnom čine úverového podvodu
1/2006
(St1_2006.rtf)
01.06.2006 IV/1 Gn 5010/05-89 Stanovisko generálneho prokurátora SR podľa § 10 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre z 1. júna 2006 k procesnému postupu orgánov činných v trestnom konaní a sudcu pre prípravné konanie pri vyšetrení duševného stavu obvineného
3/2005
(St3_2005.rtf)
07.07.2005 IV/1 Gn 5005/05-28 Stanovisko generálneho prokurátora SR podľa § 10 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre zo 7. júla 2005 k aplikácii ustanovenia § 176 ods. 1 Trestného zákona v súvislosti s predložením falošného cestovného dokladu pri pokuse o vstup na územie Slovenskej republiky
2/2005
(St2_2005.rtf)
02.06.2005 V Spr 4020/05-29 Stanovisko generálneho prokurátora SR podľa § 10 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre z 2. júna 2005 k aplikácii ustanovenia § 425 ods. 2 Trestného poriadku
1/2005
(St1_2005.rtf)
16.02.2005 V Spr 4033/05-1 Stanovisko generálneho prokurátora SR podľa § 10 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre zo 16. februára 2005 k postupu orgánov činných v trestnom konaní podľa § 158a Trestného poriadku
5/2004
(St5_2004.rtf)
11.06.2004 IV/1 Gn 5006/04-15 Stanovisko generálneho prokurátora Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre z 11. júna 2004 k posudzovaniu procesného postavenia osôb, ku ktorým bolo treba plniť zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy podľa § 213 Trestného zákona
51 záznamov