Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Dokumenty
  3. Legislatíva
  4. Príkazy generálneho prokurátora Slovenskej republiky 1993 - 2002

Príkazy generálneho prokurátora Slovenskej republiky 1993 - 2002

pozn.: príkazy generálneho prokurátora Slovenskej republiky sú od roku 2003 po súčasnosť zverejňované v Zbierke služobných predpisov generálneho prokurátora Slovenskej republiky

pol.

por.
číslo

dátum
vydania

spisová
značka

názov

poznámka

2002

30.

4/2002

27. 8. 2002

VIII/2 Spr 7175/02

Príkaz GP SR z 27. 8. 2002 o postupe pri poskytovaní cestovných náhrad

(rtf 37 kB)

Zmena:

príkazom GP SR por. č. 11/2004 z  27. 8. 2004,

príkazom GP SR por. č. 5/2013 zo 16. 5. 2013.

22.

 

15. 3. 2002

 

Opatrenie GP SR z 15. 3. 2002 o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti GP SR pri nakladaní s majetkom štátu

Registrované v Z. z. č. 160/2002, čiastka 65

21.

2/2002

18. 3. 2002

I/1 Spr 2021/01

Príkaz GP SR z 18. 3. 2002 o služobnej pohotovostina prokuratúre

Príloha:
Kniha služobných pohotovostí

2001

20.

4/2001

24. 10. 2001

Leg 910/01

Príkaz GP SR z 24. 10. 2001 o postupe pri vylúčení prokurátora z konania a rozhodovania veci a z vybavovania podnetu

 

19.

3/2001

1. 7. 2001

II Spr 4057/01

Príkaz GP SR z 1. 7. 2001, ktorým sa mení príkaz GP SR z 15. 11. 1997 por. č. 15/1997 o rezortnej štatistike na prokuratúre

Zrušený

príkazom GP SR por. č. 5/2007 z 13. 11. 2007

18.

 

 

 

16. 5. 2001

Leg 281/01

Smernica GP SR zo 16. 5. 2001 o jednoduchých úkonoch prokurátora, ktoré môže vykonávať právny čakateľ prokuratúry

Registrované v Zbierke zákonov č. 200/2001 Z. z. (čiastka 83/2001)

17.

 

16. 5. 2001

Leg 280/01

Smernica GP SR zo 16. 5. 2001, ktorou sa upravujú podrobnosti o úradnom odeve prokurátora

Registrované v Zbierke zákonov č. 199/2001 Z. z. (čiastka 83/2001)

1999

16.

6/1999

9. 8. 1999

V Spr 2011/99

Príkaz GP SR, ktorým sa mení a dopĺňa príkaz GP SR zo 14. 1. 1998 o postupe pri uskutočňovaní zahraničných stykov zamestnancov prokuratúry SR

Zrušený

príkazom GP SR por. č. 12/2016 z 8. 8. 2016

15.

5/1999

1. 7. 1999

IV Spr 1135/99

Príkaz GP SR, ktorým sa dopĺňa príkaz GP SR por. č. 8/1997 z 12. 8. 1997 o výkone dozoru prokurátora nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov v miestach výkonu trestu odňatia slobody

Zrušený
príkazom GP SR por. č. 6/2010 z 12. 5. 2010

1998

14.

3/1998

27. 2. 1998

III Spr 136/97

Príkaz GP SR o postupe prokurátorov pri právnom styku s cudzinou a trestnom stíhaní cudzincov

(rtf 206 kB)

Zrušený

príkazom GP SR por. č. 14/2016 z 13. 12. 2016

 

13.

2/1998

16. 2. 1998

V Spr 204/97

Príkaz GP SR na vykonávanie Európskeho dohovoru o informáciách o cudzom práve s Dodatkovým protokolom

Príloha:
Spoločná smernica MS SR a GP SR na vykonávanie európskeho dohovoru o informáciách o cudzom práve s Dodatkovým protokolom z 23. 1. 1998

12.

1/1998

14. 1. 1998

V Spr 514/97

Príkaz GP SR o postupe pri uskutočňovaní zahraničných stykov zamestnancov prokuratúry SR

Zrušený

príkazom GP SR por. č. 12/2016 z 8. 8. 2016

1997

11.

15/1997

27. 11. 1997

VIII Spr 2049/97

Príkaz GP SR o rezortnej štatistike

Zrušený

príkazom GP SR por. č. 5/2007 z 13. 11. 2007

10.

 

11. 11. 1997

VIII Spr 2153/97

Opatrenie GP SR o ustanovení sídla Okresnej prokuratúry Bratislava I

Registrované v Zbierke zákonov SR č. 350/97 (čiastka 138/97)

9.

14/1997

4. 11. 1997

VIII Spr 2044/97

Príkaz GP SR o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na prokuratúre SR     (rtf 14 kB)

 

8.

10/1997

18. 8. 1997

IV Spr 1049/97

Príkaz GP SR o výkone dozoru prokurátora nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov v miestach výkonu väzby

Zrušený
príkazom GP SR por. č. 7/2010 z 12. 5. 2010

7.

 

9/1997

12. 8. 1997

IV Spr 1056/97

Príkaz GP SR o výkone dozoru prokurátora nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov v celách policajného zaistenia

Zrušený
príkazom GP SR por. č. 8/2010 z 12. 5. 2010

6.

 8/1997

12. 8. 1997

 IV Spr 1055/97

Príkaz GP SR o výkone dozoru prokurátora nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov v miestach výkonu trestu odňatia slobody

Zrušený
príkazom GP SR por. č. 6/2010 z 12. 5. 2010

5.

 7/1997

12. 8. 1997

 

IV Spr 1051/97

Príkaz GP SR o výkone dozoru prokurátora nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov v miestach výkonu ochranného liečenia a ústavného liečenia

Zrušený
príkazom GP SR por. č. 10/2010 z 12. 5. 2010

4.

6/1997

12. 8. 1997

IV Spr 1050/97

Príkaz GP SR o dozore prokurátora nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov v miestach výkonu ochrannej výchovy a ústavnej výchovy nariadenej štátnym orgánom

Zrušený
príkazom GP SR por. č. 9/2010 z 12. 5. 2010

1995

3.

3/1995

5. 6. 1995

 GO 013/95

Príkaz GP SR, ktorým sa vydáva Organizačný poriadok prokuratúry Slovenskej republiky za brannej pohotovosti štátu

Zrušený

príkazom GP SR por. č. 7/2009 z 29.10. 2009

1993

2.

12/1993

23. 12. 1993

VI Spr 90/93

Príkaz GP SR o účtovníctve a o inventarizácii majetku a záväzkov na prokuratúre Slovenskej republiky.

Zrušený

pokynom GP SR por.  č. 2/2007 z 25. 5. 2007.

1.

6/1993

24. 6. 1993

GM 020/93

Príkaz GP SR, ktorým sa vydávajú Dočasné smernice na uvádzanie prokuratúry Slovenskej republiky do brannej pohotovosti

Zrušený

príkazom GP SR por. č. 7/2009 z 29.10. 2009