Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Dokumenty
  3. Legislatíva
  4. Organizačné pokyny generálneho prokurátora Slovenskej republiky 1987 - 2002

Organizačné pokyny generálneho prokurátora Slovenskej republiky 1987 - 2002

aktívny odkaz na rok

 2002

 2001

 2000

 1999

 1998

 1997

 1996

 1995

 1994

 1993

 1991

 1987

pozn.: organizačné pokyny generálneho prokurátora Slovenskej republiky sú od roku 2003 po súčasnosť zverejňované v Zbierka služobných predpisov generálneho prokurátora

 

pol.

por.
číslo

dátum
vydania

spisová
značka

názov

poznámka

2002

31.

5/2002

11. 12. 2002

VIII/1 Spr 1066/02

Pokyn generálneho prokurátora SR z 11. decembra 2002 o postupe GP SR pri podprahovej metóde verejného obstarávania s nižšou cenou

Zrušený

pokynom GP SR por. č. 19/2004 z 22. 11. 2004.

30.

4/2002

25. 6. 2002

Leg 905/02

Organizačný pokyn generálneho prokurátora SR z 25. júna 2002, ktorým sa mení a dopĺňa organizačný pokyn zo 6. 3. 2000 por. č. 2/2000, ktorým sa upravuje aprobačné oprávnenie na Generálnej prokuratúre SR

Zrušený

pokynom GP SR por. č. 3/2003 z 23. 6. 2003.

29.

3/2002

31. 5. 2002

I/1 Spr 2012/02

Organizačný pokyn GP SR, ktorým sa mení a dopĺňa organizačný pokyn GP SR zo 4. 5.2001 por. č. 3/2001, ktorým sa upravuje výberové konanie na funkciu vedúceho prokurátora a výberové konanie v súvislosti s preložením prokurátora na prokuratúru vyššieho stupňa

Zrušený:

príkazom GP SR por. č. 4/2019

z 19.8.2019

28.

2/2002

2. 4. 2002

VIII Spr 1054/02

Pokyn generálneho prokurátora SR z 2. 4. 2002 o vedení registrov a evidenčných pomôcok na Generálnej prokuratúre SR

Zrušený

pokynom GP SR por. č. 1/2003.

27.

1/2002

13. 2. 2002

VI Spr 2025/02

Pokyn generálneho prokurátora SR z 13. 2. 2002, ktorým sa poverujú krajskí prokurátori na vybavovanie podnetov na podanie mimoriadneho dovolania podľa § 243e a nasledujúcich OSP

Zrušený

príkazom GP SR por. č. 2/2003 z 28. 1. 2003.

2001

26.

7/2001

  

VIII Spr 2076/01

Organizačný pokyn GP SR na zabezpečenie preventívnej rehabilitácie prokurátorov

(rtf  kB)

Prílohy:

1. Žiadosť o poskytnutie preventívnej rehabilitácie

2. Žiadosť o poskytnutie preventívnej rehabilitácie ambulantnou formou

25.

6/2001

28. 12. 2001

VIII Spr 3209/01

Organizačný pokyn GP SR z 28. 12. 2001 o autoprevádzke     (rtf 59 kB)

Zrušený

pokynom GP SR por. č. 6/2006 z 27. 2. 2006.

24.

5/2001

23. 10. 2001

VIII Spr 2037/01

Organizačný pokyn generálneho prokurátora SR z 23. 10. 2001 o prevádzke a využívaní ubytovne generálnej prokuratúry

Zrušený

príkazom GP SR por. č. 7/2003 z 9. 9. 2003.

23.

4/2001

7. 6. 2001

I/2 Spr 1528/01

Organizačný pokyn GP SR zo 7. 6. 2001, ktorým sa upravuje výberové konanie a prípravná prax právnych čakateľov prokuratúry

Zrušený

príkazom GP SR por. č. 16/2012 z 19. 9. 2012.

22.

3/2001

4. 5. 2001

I/2 Spr 2009/01

Organizačný pokyn GP SR zo 4. 5. 2001, ktorým sa upravuje výberové konanie na funkciu vedúceho prokurátora a výberové konanie v súvislosti s preložením prokurátora na prokuratúru vyššieho stupňa    

(rtf 38 kB)

Zrušený:

príkazom GP SR por. č. 4/2019

z 19.8.2019

21.

2/2001

24. 4. 2001

VIII Spr 2036/01

Organizačný pokyn generálneho prokurátora SR z 24. 4. 2001, ktorým sa mení organizačný pokyn generálneho prokurátora SR z 1. 7. 2000 por. č. 4/2000 o autoprevádzke

Zrušený

organizačným pokynom GP SR por. č. 6/2001 z 28. 12. 2001.

20.

1/2001

19. 2. 2001

VIII Spr 2015/01

Organizačný pokyn generálneho prokurátora SR z 19. 2. 2001 o zriaďovaní a úhrade prevádzkových výdavkov mobilných telefónnych staníc

Zrušený

pokynom GP SR por. č. 15/2004 z 5. 11. 2004.

2000

19.

7/2000

22. 9. 2000

VIII Spr 2110/00

Organizačný pokyn generálneho prokurátora SR z 22. 9. 2000, ktorým sa vydáva štatút škododvej komisie GP SR

Zrušený

pokynom GP SR por. č. 13/2004 z 31. 8. 2004.

18.

6/2000

22. 9. 2000

Leg 611/00

Organizačný pokyn generálneho prokurátora SR z 22. 9. 2000, ktorým sa mení organizačný pokyn zo 6. 3. 2000 por. č. 2/2000, ktorým sa upravuje aprobačné oprávnenie na GP SR

Zrušený

pokynom GP SR por. č. 3/2003 z 23. 6. 2003.

17.

5/2000

21. 8. 2000

VIII Spr 2109/00

Organizačný pokyn GP SR, ktorým sa vydáva štatút likvidačnej komisie na GP SR

Zrušený

pokynom GP SR por. č. 12/2012 z 15. 6. 2012.

16.

4/2000

 

VIII Spr 2096/00

Organizačný pokyn generálneho prokurátora SR o autoprevádzke

Zrušený

organizačným pokynom GP SR por. č. 6/2001 z 28. 12. 2001.

15.

3/2000

30. 3. 2000

VIII Spr 2046/00

Organizačný pokyn generálneho prokurátora SR o autoprevádzke

Zrušený

pokynom GP SR por. č. 4/2000.

14.

2/2000

6. 3. 2000

Leg 604/00

Organizačný pokyn generálneho prokurátora SR, ktorým sa upravuje aprobačné oprávnenie na GP SR

Zrušený

pokynom GP SR por. č. 3/2003 z 23. 6. 2003.

13.

1/2000

27. 1 2000

Leg 609/99

Organizačný pokyn GP SR o vedení a doplňovaní knižníc na prokuratúre SR

Zrušený

pokynom GP SR por. č. 8/2008 z 22. 8. 2008.

1999

12.

3/1999

21. 12. 1999

VIII Spr 2159/99

Organizačný pokyn GP o vedení registrov a evidenčných pomôcok na GP SR

Zrušený

organizačným pokynom por. č. 2/2002 z 2. 4. 2002.

11.

2/1999

25. 5. 1999

Leg 607/99

Organizačný pokyn GP SR, ktorým sa upravuje aprobačné oprávnenie na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky

Zrušený

organizačným pokynom por. č. 2/2000 zo 6. 3. 2000.

10.

1/1999

1. 2. 1999

Leg 603/99

Organizačný pokyn GP SR, ktorým sa upravuje aprobačné oprávnenie na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky

Zrušený

organizačným pokynom por. č. 2/2000 zo 6. 3. 2000.

1998

9.

1/1998

29. 6. 1998

VIII Spr 2016/98

Organizačný pokyn GP SR o používaní suchej reliéfnej pečiatky na výpise z registra trestov a o evidencii suchých reliéfnych pečiatok

Zrušený

príkazom GP SR por. č. 5/2002 z 13. 11. 2002.

1997

8.

3/1997

23. 12. 1997

Leg 624/97

Organizačný pokyn GP SR o prijímaní a príprave právnych čakateľov na výkon funkcie prokurátora

Zrušený

pokynom GP SR por. č. 4/2001 zo 7. 6. 2001.

7.

2/1997

23. 12. 1997

Leg 618/97

Organizačný pokyn GP SR o vedení a doplňovaní knižníc na prokuratúre SR

Zrušený

pokynom GP SR por. č. 1/2000 z 27. 1. 2000.

1996

6.

1/1996

1. 2. 1996

VII Spr 51/96

Organizačný pokyn GP SR, ktorým sa upravuje aprobačné oprávnenie na Generálnej prokuratúre SR

Zrušený

organizačným pokynom por. č. 2/2000 zo 6. 3. 2000.

1995

5.

1/1995

27. 12. 1995

I Spr 366/95

Organizačný pokyn GP SR o vedení registrov a evidenčných pomôcok na Generálnej prokuratúre SR

Zrušený

pokynom GP SR por. č. 3/1999 z 21. 12. 1999.

1994

4.

1/1994

20. 1. 1994

VI Spr 285/93

Organizačný pokyn GP SR o využívaní ubytovní a určení cien za ubytovanie pracovníkov prokuratúry SR

Zrušený

príkazom GP SR por. č. 3/2009 z 18. 5. 2009.

1993

3.

3/1993

23. 12. 1993

VI Spr 242/93

Organizačný pokyn GP SR o používaní služobných motorových vozidiel bez prideleného vodiča pri vonkajších výkonoch pracovníkmi prokuratúry

Zrušený

pokynom GP SR por. č. 3/2000 z 30. 3. 2000.

1991

2.

6/1991

12. 6. 1991

OZZ 19/91

Organizačný pokyn GP SR na zabezpečenie ochrany pracoviska GP SR a jej pracovníkov

Zrušený

príkazom GP SR por. č. 5/2002 z 13. 11. 2002.

1987

1.

3/1987

22. 12. 1987

II Spr 503/87

Metodický pokyn GP SR o postupe prokurátorov pri prijímaní a preverovaní oznámení o trestných činoch

Zrušený

príkazom GP SR por. č. 10/2010 z 12. 5. 2010