Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Informácie pre občanov
  4. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Zákon č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám

nájdeje na  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/211

Právny a informačný portál Slov-Lex je určený pre verejnosť za účelom sprístupniť záväzné znenia právnych predpisov v bezplatnej a prehľadnej podobe pre všetkých občanov. Správcom obsahu a technickým prevádzkovateľom portálu Slov-Lex je Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.