Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Informácie pre novinárov
  4. Informácie prokuratúry 2020
  5. Vo veci úmrtia občana Slovenskej republiky Jozefa Chovanca - 30. septembra 2020

Vo veci úmrtia občana Slovenskej republiky Jozefa Chovanca

v Belgicku sa dňa 28. septembra 2020 uskutočnilo koordinačné stretnutie medzi Generálnou prokuratúrou SR a Generálnou prokuratúrou v Mons. Stretnutie zorganizoval na požiadanie prvej námestníčky generálneho prokurátora Slovenskej republiky Eurojust – Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach. Slovenskú delegáciu viedla JUDr. Viera Kováčiková, prvá námestníčka generálneho prokurátora Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Belgické justičné orgány zastupoval generálny prokurátor v Mons, Ignacio de la Serna, ktorý oboznámil slovenských partnerov so stavom vyšetrovania na území Belgicka a s ďalšími procesnými postupmi v predmetnej trestnej veci . 

Obe strany rokovali o možnostiach spolupráce a právnej pomoci pri zadovažovaní ďalších dôkazov v záujme objektívneho objasnenia príčiny úmrtia Jozefa Chovanca a okolností, ktoré celému incidentu predchádzali. Výsledkom rokovania bola dohoda oboch strán na vzájomnej spolupráci, formou vykonania vyšetrovacích úkonov, ktoré sa budú uskutočňovať na území Slovenskej republiky prostredníctvom európskeho vyšetrovacieho príkazu na základe žiadostí belgických justičných orgánov. Justičné orgány oboch štátov budú ďalej komunikovať a svoje postupy koordinovať prostredníctvom Eurojustu. Ďalšie informácie vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné v tomto štádiu poskytnúť.