Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

OZNAM:

Na základe rozhodnutia generálneho prokurátora Slovenskej republiky pre prijímanie podaní, ktoré sú urobené ústne do zápisnice na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky sa v rámci úradných hodín vymedzuje konkrétny čas od 9:00 h do 11:00 h.

Generálna prokuratúra
Slovenskej republiky
Štúrova 2
812 85 Bratislava 1
tel.: 02/208 37 505, 02/595 32 505
e-mail: GPSR@genpro.gov.sk
elektronická podateľňa: https://www.slovensko.sk/sk/lokator-sluzieb
podateľňa - úradné hodiny (02/208 37 766, 02/595 32 766)
pondelok 8:00 15:00
utorok 8:00 15:00
streda 8:00 15:00
štvrtok 8:00 15:00
piatok 8:00 15:00
vedúci prokurátori / zamestnanci
Dr. h. c. JUDr. Maroš Žilinka, PhD. generálny prokurátor Slovenskej republiky 02/208 37 606
02/208 37 620
JUDr. Jozef Kandera prvý námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky 02/208 37 528
JUDr. Vladimír Javorský, PhD. riaditeľ trestného odboru 02/208 37 617
JUDr. Mária Hansková zástupkyňa riaditeľa trestného odboru 02/208 37 703
JUDr. Ingrid Adamcová vedúca oddelenia násilnej a všeobecnej kriminality trestného odboru 02/208 37 880
JUDr. Rudolf Bernát, PhD. vedúci oddelenia majetkovej kriminality trestného odboru 02/208 37 626
JUDr. Igor Dorica vedúci prieskumného oddelenia trestného odboru 02/208 37 882
JUDr. Ján Hrivnák, MPH, LL.M. poverený výkonom funkcie vedúceho oddelenia závažnej kriminality 02/208 37 901
Mgr. Alica Kováčová, PhD. riaditeľka medzinárodného odboru 02/208 37 419
JUDr. Eva Masárová zástupkyňa riaditeľky medzinárodného odboru 02/208 37 425
JUDr. Jozef Hausleitner vedúci oddelenia právneho styku s cudzinou a extradícií 02/208 37 413
JUDr. Ing. Ladislav Majerník vedúci oddelenia medzinárodného práva verejného a európskych záležitostí 02/208 37 420
Mgr. Marián Kuna riaditeľ registra trestov 02/208 37 240
JUDr. Jarmila Budská zástupkyňa riaditeľa registra trestov 02/208 37 134
JUDr. Mária Foltýnová vedúca oddelenia správnych činností 02/208 37 236
Mgr. Marián Krajčovič vedúci oddelenia prevádzky informačného systému registra trestov 02/208 37 245
Mgr. Ľubomír Čavara vedúci oddelenia koncepcie a rozvoja IS RT a mikrofilmovej archivácie a indexácie 02/208 37 243
     
Mgr. Jozef Sedlák námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky 02/208 37 679
Mgr. Richard Dukes riaditeľ netrestného odboru 02/208 37 533
JUDr. Slavomír Filipčík zástupca riaditeľa netrestného odboru 02/208 37 731
JUDr. Peter Mihál vedúci oddelenia dozoru orgánov verejnej správy 02/208 37 527
JUDr. Ivana Klorusová, PhD., LL.M. vedúca oddelenia civilného procesu a právneho zastupovania 02/208 37 532
Mgr. Eva Kukanová riaditeľka odboru legislatívy, stratégie a ústavného práva 02/208 37 818
JUDr. Marta Kolcunová, PhD. zástupkyňa riaditeľky odboru legislatívy, stratégie a ústavného práva 02/208 37 718
JUDr. Miroslav Fíger vedúci oddelenia legislatívy odboru legislatívy, stratégie a ústavného práva 02/208 37 823
JUDr. Lenka Valachovičová vedúca oddelenia stratégie a analytických činností 02/208 37 667
JUDr. Ľudmila Borodovčáková vedúca oddelenia ústavného práva a ochrany ľudských práv odboru legislatívy, stratégie a ústavného práva 02/208 37 713
Ing. Edita Valachovičová riaditeľka ekonomického odboru 02/208 37 310
Mgr. Denisa Hadrbolcová, MSc. zástupkyňa riaditeľky ekonomického odboru 02/208 37 314
Ing. Martina Kotschová vedúca oddelenia rozpočtu a verejného obstarávania ekonomického odboru 02/208 37 327
  vedúca oddelenia financovania a kontroly  
Mgr. Martin Tonhajzer vedúci oddelenia hospodárskej správy 02/208 37 312
Ing. Andrej Fedor riaditeľ odboru informatiky 02/208 37 754
JUDr. Silvia Cehláriková zástupkyňa riaditeľa odboru informatiky 02/208 37 748
Ing. Miroslav Šmejkal vedúci oddelenia stratégie a rozvoja IS a rezortnej štatistiky 02/208 37 534
Ing. Zdenko Fatrdla vedúci oddelenia prevádzky IS, informačnej bezpečnosti a zverejňovania 02/208 37 752
     
Mgr. Vladimíra Gedrová riaditeľka Kancelárie generálneho prokurátora Slovenskej republiky 02/208 37 833
Mgr. Monika Holzerová zástupkyňa riaditeľky Kancelárie generálneho prokurátora Slovenskej republiky 02/208 37 563
     
JUDr. Elena Černá riaditeľka osobného úradu 02/208 37 561
JUDr. Liliana Škodová zástupkyňa riaditeľky osobného úradu 02/208 37 756
  vedúca oddelenia prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry  
JUDr. Miroslava Daněková vedúca oddelenia štátnych zamestnancov a ostatných zamestnancov prokuratúry 02/208 37 522
PhDr. Gabriela Urbanská vedúca oddelenia vzdelávania a ďalších činností 02/208 37 765
Zuzana Matesová vedúca referátu správy registratúry 02/208 37 675
     
Ing. Daniel König, PhD. vedúci referátu vnútorného auditu  02/208 36 672
JUDr. Martina Hrušková vedúca referátu ochrany utajovaných skutočností 02/208 37 656
Mgr. Peter Kuna, PhD. manažér kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti 02/208 36 674
Návrat na kontakty