Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Krajská prokuratúra Žilina

Krajská prokuratúra Žilina
Moyzesova 20
011 04 Žilina
tel.: 041/56 26 448, 041/ 56 25 706, 041/70 03 181 -182
fax: 041/562 66 59
e-mail: podatelna.kpZA@genpro.gov.sk
edesk adresa: ico://sk/35996072
podateľňa - úradné hodiny
 pondelok 7:00 14:30
 utorok 7:00 14:30
 streda 7:00 14:30
 štvrtok 7:00 14:30
 piatok 7:00 14:30
obedná prestávka 11:30 12:00
vedúci prokurátori / zamestnanci
JUDr. Tomáš Balogh krajský prokurátor 041/56 26 669
JUDr. Mgr. Martin Kováč námestník krajského prokurátora pre trestný úsek 041/56 26 352
Mgr. Viera Kubalová námestníčka krajského prokurátora pre netrený úsek 041/56 26 574
JUDr. Jozef Vrabec vedúci medzinárodného oddelenia 041/56 26 448
JUDr. Lucia Pavlaninová poverená výkonom funkcie vedúcej oddelenia trestného a boja s organizovaným zločinom 041/56 26 448
JUDr. Juraj Čižmárik vedúci netrestného oddelenia 041/56 26 448
Mgr. Andrea De Carlo vedúca organizačného a personálneho oddelenia 041/56 26 448
Ing. Janka Tretinová vedúca oddelenia vnútornej správy 041/56 26 448
Ing. Boris Hanulík vedúci oddelenia informatiky 041/56 26 448
Ing. Zuzana Březinová vedúca správy registratúry 041/56 26 448
Anna Vajciková vedúca referátu utajovaných skutočností 041/56 26 448
Návrat na kontakty