Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Krajská prokuratúra Banská Bystrica

OZNAM:

Čas vymedzený pre prijímanie ústne urobených podaní do zápisnice na Krajskej prokuratúre Banská Bystrica a okresných prokuratúrach v obvode jej pôsobnosti od 9:00 h do 11:00 h a od 13:00 h do 14:30 h.

Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Partizánska cesta 1
975 62 Banská Bystrica
tel.: 048/28 36 111
fax: 048/28 36 880
e-mail: kpbbystrica@genpro.gov.sk podatelna.kpBB@genpro.gov.sk
edesk adresa: ico://sk/00166456
podateľňa - úradné hodiny
pondelok 7:00 15:00
utorok 7:00 15:00
streda 7:00 15:00
štvrtok 7:00 15:00
piatok 7:00 15:00
vedúci prokurátori / zamestnanci
JUDr. Jessy Hassan krajský prokurátor 048/28 36 173
JUDr. Peter Odaloš námestník krajského prokurátora pre trestný úsek 048/28 36 171
JUDr. Jana Gallová námestníčka krajského prokurátora pre netrestný úsek 048/28 36 172
JUDr. Katarína Hrušecká vedúca organizačného a personálneho oddelenia 048/2836 516
JUDr. Jana Kopernická, PhD. vedúca medzinárodného oddelenia 048/2836 432
JUDr. Marek Kostor vedúci oddelenia prvostupňového a boja proti organizovanému zločinu 048/2836 602
JUDr. Kamil Baran vedúci trestného oddelenia 048/2836 436
JUDr. Elena Remetová vedúca netrestného oddelenia 048/2836 505
Ing. Kristína Mlynárčiková vedúca oddelenia vnútornej správy 048/2836 511
Ing. Ladislav Szatmári vedúci oddelenia informatiky 048/2836 527
Mgr. Elena Lénártová vedúca správy registratúry 048/2836 175
Mgr. Lenka Cabanová referát ochrany utajovaných skutočností 048/2836 532
Návrat na kontakty