Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Krajská prokuratúra Bratislava

OZNAM:

Na základe rozhodnutia krajského prokurátora v Bratislave pre prijímanie podaní, ktoré sú urobené ústne do zápisnice na Krajskej prokuratúre Bratislava a okresných prokuratúrach v obvode jej pôsobnosti sa v rámci úradných hodín vymedzuje konkrétny čas od 09:00 h do 11:00 h.

Krajská prokuratúra Bratislava
Vajnorská 47
812 56 Bratislava 1
tel.: 02/208 36 111
fax: 02/44 25 82 66
e-mail: kpbratislava@genpro.gov.skpodatelna.kpBA@genpro.gov.sk
edesk adresa: ico://sk/00166448
podateľňa - úradné hodiny
pondelok 8:00 15:00
utorok 8:00 15:00
streda 8:00 15:00
štvrtok 8:00 15:00
piatok 8:00 15:00
vedúci prokurátori / zamestnanci
JUDr. Rastislav Remeta, PhD. krajský prokurátor 02/208 36 282
Mgr. Silvia Stružová námestníčka krajského prokurátora pre trestný úsek 02/208 36 323
Mgr. Miloš Textoris poverený výkonom funkcie námestníka krajského prokurátora pre netrestný úsek 02/208 36 308
JUDr. Borislav Usačev, PhD. poverený výkonom funkcie oddelenia dozoru v trestnom konaní 02/208 36 111
JUDr. Anetta Hullová poverená výkonom funkcie vedúcej oddelenia dohľadu v trestnom konaní 02/208 36 111
JUDr. Alexandra Oleárová poverená výkonom funkcie vedúcej medzinárodného oddelenia 02/208 36 111
JUDr. Juraj Hudec vedúci organizačného a personálneho oddelenia 02/208 36 251
Mgr. Karol Hakl vedúci oddelenia informatiky 02/208 36 272
Ing. Michal Druska vedúci oddelenia vnútornej správy 02/208 36 111
Mgr. Gabriela Pecha Klenová vedúca správy registratúry 02/208 36 111
Mgr. Viera Kuruczová vedúca referátu ochrany utajovaných skutočností 02/208 36 111
Návrat na kontakty