Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Okresná prokuratúra Bratislava II

OZNAM:

Na základe rozhodnutia krajského prokurátora v Bratislave pre prijímanie podaní, ktoré sú urobené ústne do zápisnice na Krajskej prokuratúre Bratislava a okresných prokuratúrach v obvode jej pôsobnosti sa v rámci úradných hodín vymedzuje konkrétny čas od 09.00 h do 11.00 h.

Okresná prokuratúra Bratislava II
Kvetná 13
P. O. Box 78
820 05 Bratislava 25
tel.: 02/208 36 711
fax: 02/55 41 04 12
e-mail: podatelna.opba2@genpro.gov.sk
edesk adresa: ico://sk/00166448
podateľňa - úradné hodiny
pondelok 8:00 15:00
utorok 8:00 15:00
streda 8:00 15:00
štvrtok 8:00 15:00
piatok 8:00 15:00
vedúci prokurátori / zamestnanci
JUDr. Mgr. Peter Dana okresný prokurátor 02/208 36 711
JUDr. Matúš Kuril námestník okresného prokurátora 02/208 36 711
JUDr. Marián Zvoda, LL.M. námestník okresného prokurátora 02/208 36 711
Mgr. Katarína Lazíková vedúca správy registratúry 02/208 36 732
Návrat na kontakty