Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

KONTAKTY

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1

Krajská prokuratúra Bratislava Vajnorská 47, 812 56 Bratislava 1
Okresná prokuratúra Bratislava I Kvetná 13, P. O. Box 65, 820 05 Bratislava 25
Okresná prokuratúra Bratislava II Kvetná 13, P. O. Box 78, 820 05 Bratislava 25
Okresná prokuratúra Bratislava III Vajnorská 47, 832 77 Bratislava 3
Okresná prokuratúra Bratislava IV Hanulova 9/A, 840 11 Bratislava 411
Okresná prokuratúra Bratislava V Prokofievova 4, 851 01 Bratislava 5
Okresná prokuratúra Malacky Sasinkova 71, P. O. Box 41, 901 01 Malacky
Okresná prokuratúra Pezinok Šenkvická cesta 5, 902 01 Pezinok
Krajská prokuratúra Trnava Dolné Bašty 1, 917 44 Trnava 1
Okresná prokuratúra Dunajská Streda Nám. sv. Štefana 1, 929 21 Dunajská Streda 1
Okresná prokuratúra Galanta Hlavná ulica 987/25, 924 29 Galanta 1
Okresná prokuratúra Piešťany Vážska 28, 921 01 Piešťany
Okresná prokuratúra Senica Ulica Janka Kráľa 735, 905 45 Senica
Okresná prokuratúra Skalica Ružová 2, 909 01 Skalica
Okresná prokuratúra Trnava Vajanského 22, 918 67 Trnava
Krajská prokuratúra Trenčín Legionárska 7158/5, 912 50 Trenčín
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou K Zornici 892, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Okresná prokuratúra Partizánske Februárová 157, 958 01 Partizánske
Okresná prokuratúra Považská Bystrica Ľ. Štúra 1, 017 01 Považská Bystrica
Okresná prokuratúra Prievidza M. Mišíka 22, 971 34 Prievidza 1
Okresná prokuratúra Trenčín Bernolákova 2, 912 50 Trenčín
Krajská prokuratúra Nitra Damborského 1, 949 66 Nitra
Okresná prokuratúra Komárno Pohraničná 6, 945 28 Komárno
Okresná prokuratúra Levice Šafárikova 7, 934 01 Levice
Okresná prokuratúra Nitra Damborského 1, 949 99 Nitra
Okresná prokuratúra Nové Zámky Radničná ulica č. 3, 940 02 Nové Zámky
Okresná prokuratúra Topoľčany Námestie M. R. Štefánika 55, 955 53 Topoľčany
Krajská prokuratúra Žilina Moyzesova 20, 011 04 Žilina
Okresná prokuratúra Čadca ul. 17.novembra 1567, 022 01 Čadca
Okresná prokuratúra Dolný Kubín Radlinského 1713/36, 026 06 Dolný Kubín
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš Tomášikova 5, 031 80 Liptovský Mikuláš
Okresná prokuratúra Martin Vajanského námestie 1, 036 80 Martin
Okresná prokuratúra Námestovo Hviezdoslavovo námestie 213, 029 01 Námestovo
Okresná prokuratúra Ružomberok Dončova 8, 034 53 Ružomberok
Okresná prokuratúra Žilina Moyzesova 20, 011 56 Žilina
Krajská prokuratúra Banská Bystrica Partizánska cesta 1, 975 62 Banská Bystrica
Okresná prokuratúra Banská Bystrica Partizánska cesta 1, 975 63 Banská Bystrica
Okresná prokuratúra Brezno Boženy Němcovej 3, 977 31 Brezno
Okresná prokuratúra Lučenec F. Lehára 12, 984 80 Lučenec
Okresná prokuratúra Revúca Ul. J. Kordoša 1370/1A, 050 01 Revúca
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota Jesenského 1, 979 01 Rimavská Sobota
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš Banícka 3, 990 01 Veľký Krtíš
Okresná prokuratúra Žiar nad Hronom J. Hollého 1, 965 01 Žiar nad Hronom
Okresná prokuratúra Zvolen Trhová 1, 960 19 Zvolen
Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov 1
Okresná prokuratúra Bardejov Kellerova 7, 085 43 Bardejov 3
Okresná prokuratúra Humenné Štefánikova 1900/69, 066 42 Humenné 1
Okresná prokuratúra Kežmarok Michalská 2493/8A, 060 01 Kežmarok
Okresná prokuratúra Poprad Mnoheľova 833/26, 058 01 Poprad
Okresná prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov 1
Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa Obrancov mieru 18, 064 01 Stará Ľubovňa
Okresná prokuratúra Svidník Sovietskych hrdinov 200, 089 01 Svidník
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou Námestie slobody 5, 093 24 Vranov nad Topľou
Krajská prokuratúra Košice Mojmírova 5, 041 62 Košice
Okresná prokuratúra Košice - okolie Mojmírova 5, 040 38 Košice
Okresná prokuratúra Košice I Mojmírova 5, 041 47 Košice
Okresná prokuratúra Košice II Štúrova 5, 040 46 Košice
Okresná prokuratúra Michalovce Námestie slobody 3, 071 01 Michalovce
Okresná prokuratúra Rožňava Námestie 1. mája 11, 048 01 Rožňava
Okresná prokuratúra Spišská Nová Ves Elektrárenská 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Okresná prokuratúra Trebišov Jána Husa 1925/15, 075 40 Trebišov