Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Oznámenia poškodeným
  4. Detail

Najvyšší súd v trestnej veci proti neznámemu páchateľovi

pre pokračovací zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2 , ods. 3 písm. c) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. j) Trestného zákona

o návrhu Generálneho prokurátora Slovenskej republiky na rozhodnutie o nepripustení účasti poškodených v trestnom konaní, takto

rozhodol:

       Podľa § 47 ods. 3 Trestného poriadku v trestnej veci proti neznámemu páchateľovi vedenej na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Nitre, odbor kriminálnej polície, sp. zn. ORP-365/4-VYS-NR-2016, v trestnom konaní sa účasť poškodených nepripúšťa.

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.

Úplné znenie uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (pdf pdf, 5 MiB)