Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Oznámenia poškodeným
  4. Detail

Najvyšší súd v trestnej veci obvineného Ivana T.

pre pokračovací zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2, ods. 3 písm. c) Tr. zák., s poukazom na § 138 písm. b), písm. j) Tr. zák.,

o návrhu Generálneho prokurátora Slovenskej republiky na rozhodnutie o nepripustení účasti poškodených v trestnom konaní, takto

rozhodol:

       Podľa § 47 ods. 3 Tr. por. v trestnej veci vedenej na Odbore kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Zvolene pod sp. zn. ORP-371/3-VYS-ZV-2016, proti obvinenému Ivanovi T. pre pokračovací zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2, ods. 3 písm. c) Tr. zák, s poukazom na § 138 písm. b.), písm. j) Tr. zák., sa v trestnom konaní účasť poškodených nepripúšťa.

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu nie je prípustná sťažnosť.

NS SR_Uznesenie_2Ndt31_2017 (pdf pdf, 1 012 KiB)