Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Oznámenia poškodeným
  4. Detail

Najvyšší súd v trestnej veci obvineného Norberta K.

pre pokračovací zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, 3, písm. c) Tr. zák.,

o návrhu Generálneho prokurátora Slovenskej republiky na nepripustenie účasti poškodených v trestnom konaní, takto

rozhodol:

       Podľa § 47 ods. 3 Tr. por. v trestnej veci proti obvinenému Norbertovi K. vedenej na Odbore kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prešove pod ČVS: ORP-252/4-VYS-PO-2017 sa nepripúšťa účasť poškodených.

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu opravný prostriedok ne je prípustný.

Úplné znenie uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (pdf pdf, 338 KiB)