Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Oznámenia poškodeným
  4. Detail

Sudca pre prípravné konanie Mestského súdu Bratislava 1 v trestnej veci proti obvineným Z. N. a M. S.

r o z h o d o I

o    z r u š e n í

 

podľa § 47 ods. 2 Tr. por. ustanovenie spoločného zástupcu poškodených Emco Slovensko spol. s r.o., so sídlom Kožušnícka 3, 851 10 Bratislava, IČO: 31 401 091

Úplné znenie opatrenia sudcu pre prípravné konánie Mestského súdu Bratislava 1

 


Mestský súd Bratislava I v trestnej veci proti obvineným Z. N. a M. S., ktorí sú trestne stíhaní pre pokračovací zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr.zák. spáchaný formou spolupáchateľstva podľa § 20 Tr. zák., v Bratislave, dňa 04. 10. 2023, takto

 

r o z h o d o I

 

Podľa § 47 ods. 2; Tr. por. ustanovuje Mgr. Patrik Balko, advokát, so sídlom Špieszova 1, 841 04 Bratislava, ako spoločného zástupcu u poškodených.

Úplné znenie opatrenia Mestského súdu Bratislava I.