Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Oznámenia poškodeným
  4. Detail

Najvyšší súd v trestnej veci obvineného Ing. Jaroslava J.

pre zločin zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 ods. 1, ods. 3 Tr. zák.,

o návrhu Generálneho prokurátora Slovenskej republiky na rozhodnutie o nepripustení účasti poškodených v trestnom konaní, takto

rozhodol:

       Podľa § 47 ods. 3 Tr. por. v trestnej veci obvineného Ing. Jaroslava J. pre zločin zvýhodňovania veriteľa podľa § 240 ods. 1, ods. 3 Tr. zák., vedenej na Odbore kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru Prešov pod ČVS: KRP-83/2-VYS-PO-2015, v trestnom konaní sa nepripúšťa účasť poškodených.

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu sťažnosť nie je prípustná.

Úplné znenie uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (pdf pdf, 416 KiB)