Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Informácie
  3. Oznámenia poškodeným
  4. Detail

Najvyšší súd v trestnej veci obvinenej Marcely P.

pre pokračovací zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2 , ods. 3 písm. c/ Tr. zák. v spojení s § 138 písm. b/, j/ Tr. zák.,

o návrhu Generálneho prokurátora Slovenskej republiky na rozhodnutie o nepripustení účasti poškodených v trestnom konaní, rozhodol

t a k t o :

       Podľa § 47 ods. 3 Tr. por. sa účasť poškodených v trestnom konaní vedenom na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru, odbore kriminálnej polície vo Zvolene pod sp. zn. ČVS: ORP-792/3-VYS-ZV-2016 proti obvinenej Marcele P. pre pokračovací zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2 , ods. 3 písm. c/ Tr. zák. v spojení s § 138 písm. b/, j/ Tr. zák.,

n e p r i p ú š ť a .

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu opravný prostriedok nie je prípustný.

Úplné znenie uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (pdf pdf, 539 KiB)