Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Dokumenty
  3. Legislatíva
  4. Zbierka služobných predpisov generálneho prokurátora

Zbierka služobných predpisov generálneho prokurátora

pozn.: do roku 2003 boli príkazy generálneho prokurátora Slovenskej republiky a organizačné pokyny generálneho prokurátora Slovenskej republiky zverejňované samostatne

Spisová značka Predmet Poznámka
34/2024
Prílohy:
pr34_2024.rtf (rtf, 2 MB)
29.05.2024 III GO 60/24/1000 Príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 34/2024 z 29. mája 2024 o vymedzení utajovaných skutočností v pôsobnosti prokuratúry Slovenskej republiky
33/2024
Prílohy:
pr_33_2024.rtf (rtf, 2 MB)
25.03.2024 IV/1 Spr 34/23/1000 Príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 33/2024 z 25. marca 2024 o postupe prokurátora pri výkone dozoru prokurátora nad dodržiavaním zákonnosti v celách policajného zaistenia
32/2024
Prílohy:
pr32_2024.rtf (rtf, 2 MB)
19.03.2024 VI/1 Spr 82/23/1000 Príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 32/2024 z 19. marca 2024 o postupe prokuratúry podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
31/2024
Prílohy:
pr31_2024.rtf (rtf, 2 MB)
19.03.2024 Leg/2 14/24/1000 Príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 31/2024 z 19. marca 2024 o postupe prokurátorov vo veciach, ktoré patria do pôsobnosti Európskej prokuratúry a o súčinnosti s Európskou prokuratúrou
30/2024
Prílohy:
po30_2024.rtf (rtf, 1 MB)
19.03.2024 Leg/2 40/24/1000 Pokyn generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 30/2024 z 19. marca 2024, ktorým sa zrušuje pokyn generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 2/2023 zo 17. marca 2023 o oznamovaní rozhodnutí prokurátorov o zastavení trestného stíhania a podmienečnom zastavení trestného stíhania spolupracujúceho obvineného
29/2024
Prílohy:
pr29_2024.rtf (rtf, 3 MB)
19.03.2024 Leg/2 42/24/1000 Príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 29/2024 z 19. marca 2024 o postupe prokurátorov v oblasti medzinárodnej justičnej spolupráce v trestných veciach
28/2024
Prílohy:
pr28_2024.rtf (rtf, 2 MB)
19.03.2024 Leg/2 54/24/1000 Príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 28/2024 z 19. marca 2024 o úprave hodnotiteľa a priameho nadriadeného hodnotiteľa na účely služobného hodnotenia štátneho zamestnanca na prokuratúre
27/2024
Prílohy:
pr27_2024.rtf (rtf, 2 MB)
19.03.2024 Leg/2 53/24/1000 Príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 27/2024 z 19. marca 2024 o postupe prokurátorov v trestnom konaní o mimoriadnych opravných prostriedkoch
26/2024
Prílohy:
po26_2024.rtf (rtf, 2 MB)
priloha3.rtf (rtf, 55 KB)
priloha1-01.rtf (rtf, 6 MB)
priloha2-01.rtf (rtf, 77 KB)
19.03.2024 Leg/2 52/24/1000 Pokyn generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 26/2024 z 19. marca 2024 o zabezpečení prevádzky a používaní motorových vozidiel na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky
25/2024
Prílohy:
po25_2024.rtf (rtf, 2 MB)
19.03.2024 Leg/2 51/24/1000 Pokyn generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 25/2024 z 19. marca 2024, ktorým sa upravuje postup prokurátorov poverených vybavovaním agendy trestných činov extrémizmu a trestných činov spáchaných v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí
24/2024
Prílohy:
pr24_2024.rtf (rtf, 2 MB)
19.03.2024 Leg/2 50/24/1000 Príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 24/2024 z 19. marca 2024 o zverejňovaní a anonymizácii rozhodnutia na prokuratúre
23/2024
Prílohy:
pr23_2024.rtf (rtf, 2 MB)
19.03.2024 Leg/2 48/24/1000 Príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 23/2024 z 19. marca 2024 o spôsobe informovania verejnosti o činnosti prokuratúry prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, webového sídla a sociálnych sietí
22/2024
Prílohy:
pr22_2024.docx (docx, 79 KB)
19.03.2024 Leg/2 47/24/1000 Rokovací poriadok výberovej komisie por. č. 22/2024 z 19. marca 2024
21/2024
Prílohy:
po21_2024.rtf (rtf, 3 MB)
19.03.2024 Leg/2 43/24/1000 Pokyn generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 21/2024 z 19. marca 2024 o pravidlách prideľovania a používania služobných mobilných telefónov na prokuratúre a limite ich bezplatného používania
20/2024
Prílohy:
pr20_2024.rtf (rtf, 2 MB)
19.03.2024 Leg/2 39/24/1000 Príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 20/2024 z 19. marca 2024 o podávaní správ v trestných veciach a o oznamovaní mimoriadnych udalostí
19/2024
Prílohy:
pr19_2024.rtf (rtf, 3 MB)
19.03.2024 Leg/2 38/24/1000 Príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 19/2024 z 19. marca 2024 o zabezpečovaní ochrany utajovaných skutočností na prokuratúre
18/2024
Prílohy:
pr18_2024.rtf (rtf, 2 MB)
19.03.2024 Leg/2 41/24/1000 Príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 18/2024 z 19. marca 2024 o postupe pri uskutočňovaní zahraničných stykov prokurátorov, právnych čakateľov prokuratúry, asistentov prokurátorov a zamestnancov prokuratúry Slovenskej republiky
17/2024
Prílohy:
pr17_2024.rtf (rtf, 1 MB)
18.03.2024 Leg/2 49/24/1000 Príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 17/2024 z 18. marca 2024, ktorým sa zrušujú niektoré príkazy špeciálneho prokurátora v súvislosti so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry
16/2024
Prílohy:
pr16_2024.rtf (rtf, 1 MB)
18.03.2024 Leg/2 45/24/1000 Príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 16/2024 z 18. marca 2024, ktorým sa zrušuje príkaz generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 12/2004 z 31. augusta 2004 o služobnej pohotovosti na Úrade špeciálnej prokuratúry v znení príkazu generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č. 2/2024 z 15. januára 2024
15/2024
Prílohy:
pr15_2024.rtf (rtf, 2 MB)
18.03.2024 Leg/2 37/24/1000 Pokyn generálneho prokurátora Slovenskej republiky por. č.15/2024 z 18. marca 2024 o zabezpečení ochrany objektov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v Bratislave
34 záznamov