Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Rada prokurátorov Slovenskej republiky
  4. Aktuality
  5. Detail

Vyjadrenie všetkých krajských prokurátorov zo dňa 26. novembra 2020 k vyhláseniu Alojza Baránika

Rada prokurátorov

Krajskí prokurátori sa dôrazne ohradzujú voči stále sa stupňujúcim verbálnym útokom zo strany poslanca NR SR Alojza Baránika, smerujúcim voči všetkým slušným prokurátorom Slovenskej republiky, ktorí každodenne čestne vykonávajú náročnú a zodpovednú prácu.  

Pokiaľ poslanec Alojz Baránik disponoval informáciami o prijímaní úplatkov zo strany jednotlivých prokurátorov, bolo jeho povinnosťou takéto informácie oznámiť orgánom činným v trestnom konaní. Ak takéto informácie má, očakávame, že bude postupovať podľa zákona a podá trestné oznámenia na konkrétnych prokurátorov.  

V prípade, že poslanec Alojz Baránik takto postupovať nebude, je zrejmé, že relevantnými informáciami nedisponuje a svojím vystúpením znevážil prácu a hrubo osočil všetkých čestných prokurátorov, ktorým by sa mal za svoje urážlivé a nepravdivé výroky verejne ospravedlniť. 

Krajskí prokurátori vystupujúci v mene prokurátorov v ich riadiacej pôsobnosti : 

krajská prokurátorka v Bratislave JUDr. Soňa Juríčková, krajský prokurátor v Trnave JUDr. Ivo Vendel, krajský prokurátor v Nitre JUDr. Ivan Mandalov, krajská prokurátorka v Trenčíne JUDr. Monika Piknová, krajská prokurátorka v Žiline JUDr. Ingrid Šamajová, krajský prokurátor v Banskej Bystrici JUDr. Peter Bedlovič, krajský prokurátor v Košiciach JUDr. Peter Koromház a krajský prokurátor v Prešove JUDr. Pavol Matija.