Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Ekonomika a správa majetku
  4. Register ponúkaného majetku štátu

Register ponúkaného majetku štátu

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky oznamuje, že ponuky na prevod správy, predaja formou osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie, ako aj ponuky na prenájom nehnuteľného majetku štátu je podľa zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov povinná zverejňovať v registri ponúkaného majetku štátu na portáli www.ropk.sk."

Obsahom registra je evidenica:

- prebytočného nehnuteľného majetku štátu a vymedzeného hnuteľného majetku štátu ponúkaného na prevod správy správcom,

- prebytočného nehnuteľného majetku štátu a vymedzeného hnuteľného majetku štátu ponúkaného na predaj v rámci osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie,

- dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu ponúkaného do nájmu

- informácii o vyhodnotení relevantných ponúk vrátane víťaznej ponuky

Aktuálne sa tu nenachádza žiadna ponuka na odpredaj prebytočného majetku štátu.