Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Etická komisia prokuratúry
  4. Etický kódex prokurátora

Etický kódex prokurátora

Rada prokurátorov Slovenskej republiky na svojom riadnom zasadnutí dňa 11. januára 2016, podľa § 217a a nadväzujúc na § 26 ods. 1 písm. n) zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov, prijala tento Etický kódex prokurátora:

Úplné znenie Etického kódexu prokurátora