Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Rada prokurátorov Slovenskej republiky
  4. Archív

Archív

Zásady obsadzovania disciplinárnych komisií, odvolacích disciplinárnych komisií, využitia náhradníkov a dopĺňania databázy kandidátov na členov disciplinárnych a odvolacích komisií pre rok 2020

Zásady obsadzovania disciplinárnych komisií, odvolacích disciplinárnych komisií, využitia náhradníkov a dopĺňania databázy kandidátov na členov disciplinárnych a odvolacích komisií pre rok 2017, v znení zmeny schálenej uznesením Rady prokurátorov Slovenskej republiky č. 48/2017 dňa 11.09.2017

Zásady obsadzovania disciplinárnych komisií, odvolacích disciplinárnych komisií, využitia náhradníkov a dopĺňania databázy kandidátov na členov disciplinárnych a odvolacích komisií pre rok 2017

Zásady obsadzovania disciplinárnych komisií, odvolacích disciplinárnych komisií, využitia náhradníkov a dopĺňania databázy kandidátov na členov disciplinárnych a odvolacích komisií pre rok 2016

Zásady obsadzovania disciplinárnych komisií, odvolacej disciplinárnej komisie, vytvárania zoznamu náhradníkov pre disciplinárne komisie, postupu pri prideľovaní vecí do jednotlivých disciplinárnych komisií pre rok 2016

Stanovisko predsedníčky Rady prokurátorov Slovenskej republiky

Správa z 1. Globálnej konferencie asociácií prokurátorov 2015

Stanovisko Rady prokurátorov Slovenskej republiky zo dňa 20.02.2015

Vyjadrenie Rady prokurátorov Slovenskej republiky zo dňa 26.11.2014

Rokovací poriadok Rady prokurátorov Slovenskej republiky 2013

Vyhlásenie Rady prokurátorov Slovenskej republiky ako reakcia na informácie v tlači týkajúce sa zrušenia 13. a 14. platu sudcov a prokurátorov zo dňa 13.08.2013

Aktuálne stanovisko Rady prokurátorov Slovenskej republiky k voľbe generálneho prokurátora všeobecne zo dňa 11.06.2013

Vyhlásenie Zhromaždenia prokurátorov Krajskej prokuratúry Bratislava zo dňa 24.02.2011