Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2012 a osvedčenie

Grenčíková Desana, OPRK

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 11.11.2004
zastavané plochy a nádvoria - autodielňa darovacia zmluva 11.11.2004
zastavané plochy a nádvoria - sklad darovacia zmluva 11.11.2004
zastavané plochy a nádvoria - prev.budova darovacia zmluva 11.11.2004
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 11.11.2004
zastavané plochy a nádvoria - sklad propanbut. darovacia zmluva 11.11.2004
zastavané plochy a nádvoria - sklad tech.plyn darovacia zmluva 11.11.2004
zastavané plochy a nádvoria - sklad stav.mat. darovacia zmluva 11.11.2004
zastavané plochy a nádvoria - výrobný objekt darovacia zmluva 11.11.2004
zastavané plochy a nádvoria - admin.budova darovacia zmluva 11.11.2004
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 11.11.2004

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

popis veci dátum nadobudnutia cena obvyklá
peniaze - bežný účet ČSOB Pohoda účet založený 6.7.2007
peniaze - bežný účet ČSOB Pohoda od 21.06.2004
peniaze - termín.vklad ČSOB Maximal od 1.12.2011
peniaze - cenné papiere Horizon ČSOB Duo Coupon 2 od 29.1.2010

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.