Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2011 a osvedčenie

Renáčová Renáta, OPNR

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
Byt kúpa r. 2004
Rodinný dom výstavba r. 2007
Záhrady kúpa 14.2.1997
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 14.2.1997
Trvalé trávne porasty darovacia zmluva r. 2008
Záhrady darovacia zmluva r. 2008
Orná pôda dedičstvo 21.11.2002
Orná pôda dedičstvo 21.11.2002
Orná pôda dedičstvo 21.11.2002
Orná pôda dedičstvo 21.11.2002
Orná pôda dedičstvo 21.11.2002
Orná pôda dedičstvo 21.11.2002
Vinice dedičstvo 21.11.2002
Lesné pozemky dedičstvo 21.11.2002
Orná pôda dedičstvo 21.11.2002

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
osobný automobil kúpa 15.02.2008
peniaze úspory 31.12.2011

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.