Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2012 a osvedčenie

Martáková Mária, KPTN

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
orná pôda dedenie 3.6.1999
záhrada kúpna zmluva 25.7.2001
zast. plocha a nádvorie kúpna zmluva 14.2.1994
byt č. 1 s podielom na spoloč. častiach dedenie,dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 3.6.1999 dedenie dohoda 01/2012
zast. plocha a nádvorie dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva 3.6.1999 dedenie 01/2012 dohoda
zast. plocha a nádvorie dedenie,dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 3.6.1999 dedenie 01/2012 dohoda
hospodárska stavba dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 3.6.1999 dedenie 01/2012 dohoda
hospodárska stavba dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 3.6.1999 dedenie 01/2012 dohoda
záhrady dedenie,dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 3.6.1999 dedenie, 01/2012 dohoda
zast. plocha a nádvorie dedenie, dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva 3.6.1999 dedenie 01/2012 dohoda

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
peňažné vklady v peňažných ústavoch plat prokurátora a príjem manžela od 1.1.1999 do 31.12.2011 31.12.2012
osobné motorové vozidlo plat prokurátora a príjem manžela od 1.1. 2003 do 30.6.2008 30.6.2008
osobné motorové vozidlo kúpa 23.11.2012

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.