Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2012 a osvedčenie

Slezák Juraj, KPBB

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
rodinný dom kúpna zmluva 30.12.1997
rodinný dom rozh. DU BR 27.3.2008
byt kúpna zmluva 29.12.2009
záhrady kúpna zmluva 1.7.2005
lesné pozemky dedičstvo 21.9.2006
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21.9.2006
lesné pozemky dedičstvo 21.9.2006
lesné pozemky dedičstvo 21.9.2006
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21.9.2006
lesné pozemky dedičstvo 21.9.2006
lesné pozemky dedičstvo 21.9.2006
lesné pozemky dedičstvo 21.9.2006
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21.9.2006
lesné pozemky dedičstvo 21.9.2006
lesné pozemky dedičstvo 21.9.2006
lesné pozemky dedičstvo 21.9.2006
lesné pozemky dedičstvo 21.9.2006
lesné pozemky dedičstvo 21.9.2006
lesné pozemky dedičstvo 21.9.2006
orná pôda dedičstvo 8.8.2007
záhrady kúpna zmluva 30.12.1997
orná pôda dedičstvo 8.8.2007
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21.9.2006
záhrady dedičstvo 21.9.2006
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 21.9.2006
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 21.9.2006
záhrady dedičstvo 21.9.2006
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21.9.2006
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21.9.2006
orná pôda dedičstvo 21.9.2006
orná pôda dedičstvo 21.9.2006
trvalé trávnaté porasty dedičstvo 21.9.2006
ostatné plochy dedičstvo 21.9.2006
lesné pozemky dedičstvo 21.9.2006
lesné pozemky dedičstvo 21.9.2006
ostatné plochy dedičstvo 21.9.2006
lesné pozemky dedičstvo 21.9.2006
lesné pozemky dedičstvo 21.9.2006
lesné pozemky dedičstvo 21.9.2006
lesné pozemky dedičstvo 21.9.2006
záhrada kúpna zmluva 16.9.2011
ostatné plochy kúpna zmluva 29.5.2012

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
motorové vozidlo kúpa 19.1.2009
finančné prostriedky úspory
finančné prostriedky predaj domu 26.6.2012

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.