Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2012 a osvedčenie

Striežová Mariana, OPLC

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
záhrady dedičstvo 30.05.1991
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo a dohoda 30.05.1991
rodinný dom dedičstvo 30.05.1991, 28.10.2010
ovocné sady dedičstvo 30.05.1991, 28.10.2010
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 30.05.1991, 28.10.2010
ostatné plochy dedičstvo 30.05.1991, 07.11.2007
orná pôda dedičstvo 30.05.1991, 07.11.2007, 16.09.2010
TTP dedičstvo 30.05.1991, 07.11.2007, 16.09.2010
záhrady dedičstvo 30.05.1991, 07.11.2007, 16.09.2010
ostatné plochy dedičstvo 30.05.1991, 07.11.2007, 16.09.2010
ostatné plochy dedičstvo 30.05.1991, 07.11.2007, 16.09.2010
ostatné plochy dedičstvo 30.05.1991, 07.11.2007, 16.09.2010
zastavané plochy a nádvoria dedičstvo 30.05.1991, 07.11.2007, 16.09.2010
záhrady dedičstvo 30.05.1991, 07.11.2007, 16.09.2010
bytový dom kúpna zmluva 28.12.2001

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
vkladná knižka sporenie 31.12.2011

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.