Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2013 a osvedčenie

Angletová Soňa, OPLV

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
4-izbový byt kúpa 14.9.2006
dom dedičstvo 25.10.2004
garáž dedičstvo 25.10.2004
dielňa dedičstvo 25.10.2004
hospodárska budova dedičstvo 25.10.2004
hospodárska budova dedičstvo 25.10.2004
hospodárska budova dedičstvo 25.10.2004
hospodárska budova dedičstvo 25.10.2004
záhrady dedičstvo 25.10.2004
záhrady dedičstvo 25.10.2004
orná pôda dedičstvo 25.10.2004
orná pôda dedičstvo 25.10.2004
trvalý trávny porast dedičstvo 25.10.2004
orná pôda dedičstvo 25.10.2004
orná pôda dedičstvo 25.10.2004
orná pôda dedičstvo 25.10.2004
trvalý trávny porast dedičstvo 25.10.2004
záhrady dedičstvo 25.10.2004
orná pôda dedičstvo 25.10.2004
orná úôda dedičstvo 25.10.2004
orná pôda dedičstvo 25.10.2004
orná pôda dedičstvo 25.10.2004
trvalý trávny porast dedičstvo 25.10.2004
trvalý trávny porast dedičstvo 25.10.2004
trvalý trávny porast dedičstvo 25.10.2004
trvalý trávny porast dedičstvo 25.10.2004
trvalý trávny porast dedičstvo 25.10.2004
trvalý trávny porast dedičstvo 25.10.2004
trvalý trávny porast dedičstvo 25.10.2004
trvalý trávny porast dedičstvo 25.10.2004
trvalý trávny porast dedičstvo 25.10.2004
lesné pozemky dedičstvo 25.10.2004
trvalý trávny porast dedičstvo 19.3.2008
trvalý trávny porast dedičstvo 19.3.2008
trvalý trávny porast dedičstvo 19.3.2008
trvalý trávny porast dedičstvo 19.3.2008
trvalý trávny porast dedičstvo 19.3.2008
trvalý trávny porast dedičstvo 19.3.2008
trvalý trávny porast dedičstvo 19.3.2008
trvalý trávny porast dedičstvo 19.3.2008
trvalý trávny porast dedičstvo 19.3.2008
trvalý trávny porast dedičstvo 19.3.2008
lesné pozemky dedičstvo 19.3.2008
chalupa darovacia zmluva 27.2.1982
záhrady darovacia zmluva 27.2.1982

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
auto kúpa 25.1.2005
auto kúpa 10.7.2006
peniaze vlastné úspory 31.12.2013

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.