Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2015 a osvedčenie

Hric Peter, OPZV

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
Byt, 2 izb kúpna zmluva 5.5.2008
pozemok- záhrada kúpna zmluva 13.6.2012
pozemok-trvale travnate porasty kúpna zmluva 29.11.2012
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 5.9.2013
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 8.4.2015
pozemok-ostatné plochy kúpna zmluva 30.7.2015
rozostavaná stavba výstavba 1.6.2015

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
Motorové vozidlo Toyota kúpna zmluva 5.1.2010
Vklad na účte úspory k 31.12.2015

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
hypoteka TB 21.7.2015

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

 

Príjmy a iné pôžitky

popis príjmy
Pedagogická a lektorská činnosť, pre Slovenský inšitút vzdelávania, Hurbanovo nám. č.5, 811 03, Bratislava 330 €
Pedagogická a lektorská činnosť, pre Slovenský inštitút vzdelávania, Hurbanovo nám. č. 5, Bratislava, 811 03 za rok 2013 139,44 €
Pedagogická a lektorská činnosť pre Slovenský inštitút vzdelávania, Hurbanovo nám č. 5, Bratislava za rok 2014 66 €
Pedagogická a lektorská činnosť pre Slovenský inštitút vzdelávania, Hurbanovo nám. č. 5, Bratislava zo rok 2015 69 €

 

 

 

Príloha č. 1 k majetkovému priznaniu

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia
Byt, 2 izb kúpna zmluva 5.5.2008

 

Záväzkové vzťahy

druh záväzku dátum nadobudnutia
hypoteka TB 21.7.2015