Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2015 a osvedčenie

Kuchar Lubomir, KPPO

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
garáž dohoda o zriadení práva osobného užívania pozemku 9.10.1986
byt kúpna zmluva 5.09.1999
chata kúpna zmluva 29.9.2003
obchodno-prevádzkova budova kúpna zmluva 29.06.2000
orná pôda kúpna zmluva 22.12.2003
apartmánovi dom kúpna zmluva 17.10.2007

 

Hnuteľné veci

popis majetku dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
osobný účet zriadenie č.u.6716283007/1111
osobý účet zriadenie 3340022218/3100
osobné motorové vozidlo SAAB 9-5 kúpna zmluva 28.10.2010
osobý účet sporenie 12.02.1979

 

Majetkové práva a iné majetkové hodnoty

popis práva právny dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
Kuchár advokátska kancel.s.r.o. jediný spoločník s.r.o. 27.11.2004

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

popis veci dátum nadobudnutia cena obvyklá
Apres spol.s r.o. 26.10.2010
Cala s.r.o 23.11.2011

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.