Preskočiť na hlavný obsah

Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Prokuratúra SR
  3. Prokuratúra SR
  4. Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznania prokurátorov

Majetkové priznanie prokurátora za rok 2015 a osvedčenie

Prikryl Ondrej , OPPN

 

Zoznam nehnuteľností

názov/popis dôvod nadobudnutia dátum nadobudnutia cena obvyklá cena obstarania
byt kúpna zmluva 30.11.2009
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 30.11.2009
nebytový priestor - garáž zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru 18.01.2011
zastavané plochy a nádvoria zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru 18.01.2011
byt kúpna zmluva 07.01.2015
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 07.01.2015
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 07.01.2015

 

Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva

druh záväzku dátum nadobudnutia
peniaze - zmluva o úvere 11.10.2013
penieze - zmluva o úvere 06.11.2014
peniaze - zmluva o úvere 06.11.2014

 

Vyhlásenia

  1. Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  2. Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

 

Príjmy a iné pôžitky

popis príjmy
publicistická činnosť 130,97 Eur